Hoppa till innehåll

Diskriminerings­ombudsmannen

Diskriminerings­ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. 

Verksamhet

Diskriminerings­ombudsman har många uppgifter. Gemensamt för uppgifterna är att de grundläggande och mänskliga rättigheterna övervakas och främjas.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Kristina Stenman arbetar som diskrimineringsombudsman.