Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder fast tjänst som planerare (dokumentförvaltning)

På Diskrimineringsombudsmannens byrå är tjänst som planerare lediganslagen (dokumentförvaltning) inom byråns informationshanteringuppgifter. I tjänsten arbetar du främst i rollen som dokumenthanterare, som byråns huvudregistrator. Som registrator sköter du självständigt handläggning och registrering av post som kommer till myndigheten. Du fungerar som huvudanvändare av ärendehanteringssystemen (Hilda, Acta). Du ansvarar för kvaliteten på dokumenthanteringen och instruerar användare i datahantering och användning av ärendehanteringssystemet. Du deltar i utvecklingen av byråns informationshantering och främjande av funktionaliten. I dina arbetsuppgifter ingår dessutom andra administrativa uppgifter (till exempel att vikariera ledningens sekreterare, anordna evenemang). Diskrimineringsombudmannens förvaltningsenhet sköter även äldreombudsmannens förvaltningsuppgifter, så du sköter även dessa uppgifter.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har tidigare erfarenhet av dokumenthanteringsuppgifter och att använda ett ärendehanteringssystem (till exempel Hilda, Acta). Vi värdesätter tidigare erfarenhet av till exempel registerering av dokument, informationstjänst eller arkivuppgifter. Vi förväntar oss att du är utvecklande och intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom informationshanteringsuppgifter. Studier relaterade till dokumenthantering kan räknas som meriterande. Vi förväntar oss att du har ett aktivt arbetssätt, god samspels- och samarbetsförmåga samt erfarenhet av kundtjänst. Uppgiften kräver även god förmåga att uttrycka dig både muntligt ock skriftligt. Förutom kunskaper i inhemska språk värdesätter vi goda språkkunskaper i engelska. Andra språkkunskaper kan anses vara en fördel. Att utföra uppdraget som planerare stöds av en lämplig högskole- eller yrkeshögskoleexamen.

Anställningens omfattning

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tjänst
Inleds: 1.7.2024 eller enligt avtal.
Ansökningstiden går ut: 2.5.2024 16:15. Sök platsen på valtiolle.fi.
Lön: Uppgiftsspecifik löneandel 3089,24 €/kk. För en person som inleder sitt arbetsförhållande är den personliga löneandelen 8 % under de första 6 månaderna. Lönen fastställs enligt avlöningssystemets kravnivå 12; och därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad uppgiftsspecifik löneandel, ändå högst 50 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Kari Kananen
Förvaltningschef
+358 50 479 8594
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.

22.04.2024