Ombudsman za jednakost

Ombudsman za jednakost je nezavisno i autonomno tijelo, čiji je zadatak promovisanje jednakosti u Finskoj i sprečavanje i borba protiv diskriminacije. Ombudsman za jednakost je također i Nacionalni izvjestilac o trgovini ljudima i nadzornik protjerivanja iz zemlje. Zadaci Ombudsmana za jednakost uključuju i promociju statusa i prava stranih državljana. Opseg djelovanja ombudsmana je širok. Zajednički imenioci za različite zadatke su nadgledanje i promocija osnovnih i ljudskih prava.

Borba protiv diskriminacije i promocija jednakosti

Zadatak Ombudsmana za jednakost je promocija jednakosti i sprečavanje i borba protiv diskriminacije. Zadaci Ombudsmana za jednakost sastoje se od procjene i osiguranja da se prava ljudi provode što je moguće ravnopravnije. Dužnosti Ombudsmana navedene su u Zakonu o jednakosti i Zakonu o Ombudsmanu za jednakost.

U praksi, rad Ombudsmana za jednakost uključuje vođenje, istragu pojedinačnih slučajeva, pregovaranje u procesu pomirenja, obuku, prikupljanje informacija i uticaj na zakonodavstvo i praksu vlasti. Ombudsman također može predati pojedinačni slučaj diskriminacije nacionalnom sudu ili tribunalu za borbu protiv diskriminacije i jednakost. Ombudsman blisko sarađuje sa zainteresiranim stranama i provodi zagovaračke aktivnosti s ciljem promocije jednakosti i sprečavanja i borbe protiv diskriminacije.

Ombudsmanu za jednakost se možete obratiti ako ste doživjeli ili bili svjedok diskriminacije na osnovu dobi, porijekla, nacionalnosti, jezika, vjere, uvjerenja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikalne aktivnosti, porodičnih odnosa, zdravstvenog stanja, invalidnosti, seksualne orijentacije, ili druge lične karakteristike.

Nacionalni izvjestilac o trgovini ljudima

Ombudsman za jednakost je Nacionalni izvjestilac o trgovini ljudima. Zadatak izvjestioca je da kao nezavisno tijelo ispita rad na borbi protiv trgovine ljudima u Finskoj. Cilj izvjestioca je da osigura da žrtve trgovine ljudima budu identificirane i dobiju pomoć i da se njihova prava izvršavaju. Izvjestilac na primjer, priprema izvještaje o trgovini ljudima i povezanim pojavama. Ombudsman također može pružiti pravne savjete i, u izuzetnim situacijama, pomoći žrtvama trgovine ljudima na sudovima.

Praćenje protjerivanja iz zemlje

Jedan od zadataka Ombudsmana za jednakost jeste da, kao nezavisno i autonomno tijelo, prati provođenje protjerivanja iz zemlje.

Suština praćenja protjerivanja iz zemlje je razvijanje procesa povratka kako bi bio humaniji, istovremeno osiguravajući poštovanje ljudskih prava.

Opseg praćenja može varirati, obuhvaćajući sve faze povratka ili ciljanje samo određene faze. Protjerivanje ranjivih pojedinaca iz zemlje u središtu je praćenja. Ombudsman za jednakost također prati slučajeve u kojima postoji visoki rizik upotrebe sile od strane policije i koji uključuju povratak pojedinaca u zemlje u kojima vladaju teški uslovi.

Nadzornik nije ovlašten da interveniše na način izvršenja, vrijeme ili upotrebu sile u pojedinačnim protjerivanjima iz zemlje. Nadzornik ne može spriječiti ili prekinuti povratak.

Promovisanje prava stranih državljana

Zadaci Ombudsmana za jednakost uključuju promociju statusa i prava stranih državljana. Prema finskom Zakonu o strancima, Ombudsman za jednakost također ima posebnu ulogu u dopuni pravne zaštite stranih državljana i praćenju provedbe njihovih prava. Ombudsman ima pravo da bude saslušan u pitanjima koja se tiču pojedinačnih tražilaca azila ili deportacije stranih državljana. Ombudsman ima pravo na pristup širokom rasponu informacija koje se odnose na strane državljane. Ombudsman ima pristup registru stranih državljana (registar stranaca) i pravo da bude informisan o svim finskim imigracijskim službama i odlukama Vrhovnog upravnog suda na osnovu Zakona o strancima.

Diskriminacija

Diskriminacija se javlja kada se prema jednoj osobi postupa s manjom blagonaklonošću nego prema drugoj osobi na osnovu lične karakteristike. Sva ljudska bića imaju pravo na jednako postupanje, a diskriminacija je zabranjena mnogim našim nacionalnim zakonima, Zakonom o jednakosti, Krivičnim zakonom, kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Prema Zakonu o jednakosti, niko ne smije biti diskriminiran na osnovu dobi, porijekla, nacionalnosti, jezika, vjere, uvjerenja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikalne aktivnosti, porodičnih odnosa, zdravstvenog stanja, invalidnosti, seksualne orijentacije ili drugih ličnih karakteristika.

Jesam li doživio/doživjela diskriminaciju?

Doživljavanje diskriminacije je često teško i emocionalno iskustvo. Ako sumnjate da ste doživjeli diskriminaciju, u Finskoj možete kontaktirati nekoliko aktera koji vam mogu pomoći u procjeni situacije. Osobi može biti teško da procijeni da li je situacija uključila nezakonitu diskriminaciju. Ombudsman za jednakost procjenjuje Vaš slučaj izričito na osnovu Zakona o jednakosti.

Evaluacija diskriminacije započinje utvrđivanjem različitog postupanja. Ključno u prepoznavanju različitog tretmana je pitati: jesam li tretiran/a na drugačiji način od drugih? Tretiranje pojedinaca na drugačiji način samo po sebi nije zabranjeno. Zabranjeno je kad su razlozi za takvo postupanje lične karakteristike definirane zakonom kao zabranjeni razlozi za diskriminaciju. Pored toga, moraju postojati i faktori uključeni u slučaj koji dokazuju da je različito postupanje izričito zbog zabranjenih razloga za diskriminaciju. Takvi faktori mogu uključivati, na primjer, pozivanje člana službe za korisnike na porijeklo ili invaliditet osobe kao razloge za različit tretman. 

Kontaktiranje Ombudsmana za jednakost

Službenici Ureda Ombudsmana za jednakost obrađuju sve kontakte o diskriminaciji koje je primio Ombudsman za jednakost. Čak i ako osoba može doživjeti da postane žrtva diskriminacije, to možda neće biti diskriminacija prema Zakonu o jednakosti. U ovakvim situacijama Ombudsman za jednakost nema ovlasti da procjenjuje to pitanje. U takvim je slučajevima prikladno da neko drugo tijelo izvrši procjenu slučaja. Ombudsman za jednakost nema ovlaštenje za procjenu pojedinačnih slučajeva diskriminacije pri zapošljavanju.

Ombudsman za jednakost nastoji, u okviru raspoloživih resursa, pružiti što bolju pomoć svojim klijentima. Ako Ombudsman za jednakost ne poduzme mjere u vašem slučaju, služba za korisnike može vas dodatno savjetovati o tome kome se obratiti. Iskustvo nepravednog postupanja ne predstavlja uvijek diskriminaciju. Ombudsman također nije u mogućnosti mijenjati odluke koje donose druga tijela. 

Služba za korisnike 

Ombudsmana za jednakost možete kontaktirati:

 • popunjavanjem kontakt obrasca na našoj web stranici (za pitanja koja se odnose na diskriminaciju) 
 • slanjem e-pošte na [email protected]
 • telefonskim pozivom našoj Službi za korisnike (radno vrijeme: utorkom, srijedom i četvrtkom od 10-12 sati: 0295 666 817.
 • slanjem pisma
 • putem usluge chat (razgovor) ponedjeljkom i srijedom od 13:00 do 15:00 i petkom od 10:00 do 12:00 (razgovor je dostupan na našoj web stranici)
 • ako se želite sresti s našim službenicima, uvijek morate unaprijed dogovoriti sastanak.

Služba za korisnike ureda Ombudsmana za jednakost dostupna je na finskom, švedskom i engleskom jeziku.  Ako ne znate finski, švedski ili engleski, možete se obratiti uredu ombudsmana putem e-pošte ili pisanjem pisma na drugom jeziku. Usluge su besplatne. 
Osoblje ureda Ombudsmana za jednakost podliježe profesionalnoj povjerljivosti u pogledu osjetljivih i privatnih podataka pojedinaca / klijenata.

O pitanjima koja se tiču diskriminacije

Ako ste doživjeli ili primijetili diskriminaciju možete kontaktirati službu za korisnike Ombudsmana za jednakost. Ombudsman za jednakost daje smjernice i savjete i također pomaže u istraživanju slučajeva u kojima se sumnja na diskriminaciju.

Kontakt obrazac

O pitanjima koja se tiču trgovine ljudima, praćenja protjerivanja iz zemlje ili prava stranih državljana

Ombudsman za jednakost ne pruža usluge korisnicima kao Nacionalni izvjestilac o trgovini ljudima ili kao nadzornik izvršenja protjerivanja iz zemlje. 

 • Za pitanja koja se odnose na trgovinu ljudima možete se obratiti putem e-pošte na: [email protected]
 • Žrtve trgovine ljudima imaju pravo na pomoć u okviru sistema pomoći žrtvama trgovine ljudima: http://www.ihmiskauppa.fi/ 
 • Pomoć pružaju i organizacije poput Victim Support Finland (Organizacija za podršku žrtvama Finske), Finnish Refugee Advice Centre (Finski savjetodavni centar za izbjeglice), Pro-tukipiste, MONIKA – Multicultural Women’s Association in Finland (MONIKA - Multikulturalno udruženje žena u Finskoj). 
 • Za pitanja koja se odnose na praćenje protjerivanja iz zemlje možete se obratiti putem e-pošte: [email protected] 
 • Za pitanja u vezi s pravima stranih državljana možete se obratiti putem e-pošte: [email protected] 

Podaci za kontakt

E-pošta: yvv(at)oikeus.fi

Kontakti s medijima: viestinta.yvv(at)oikeus.fi

Pitanja koja se odnose na trgovinu ljudima: yvv(at)oikeus.fi

Pitanja koja se odnose na praćenje protjerivanja iz zemlje: yvv(at)oikeus.fi

E-pošta za osoblje: ime.prezime(at)oikeus.fi

Brojevi telefona

Služba za korisnike: 0295 666 817 (radno vrijeme: utorkom, srijedom i četvrtkom od 10:00-12:00)

Centrala: 0295 666 800

Kontakti s medijima: 0295 666 813 ili 0295 666 806

Fax: 0295 666 829

Adresa

PO Box: Ured Ombudsmana za jednakost PO Box 24 FI-00023 Vlada
Ulica: Ratapihantie 9, Helsinki