Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije

Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije neovisno je i samostalno tijelo čija je zadaća promicati jednakost u Finskoj te sprječavati diskriminaciju i baviti se njome. Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije također je državni izvjestitelj o trgovini ljudima i nadzornik deportacije iz države. Zadaće pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije uključuju i promicanje statusa i prava stranih državljana. Pučki pravobranitelj ima široko područje djelovanja. Njegovim različitim zadaćama zajednički su nadzor i promicanje temeljnih i ljudskih prava.

Bavljenje diskriminacijom i promicanje jednakosti

Zadaća pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije promicanje je jednakosti te sprječavanje diskriminacije i bavljenje njome. Zadaća pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije obuhvaća procjenu i osiguranje toga da se prava ljudi primjenjuju na što pravedniji način. Obveze pučkog pravobranitelja utvrđene su Zakonom o borbi protiv diskriminacije i Zakonom o pučkom pravobranitelju za borbu protiv diskriminacije.

U praksi djelovanje pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije obuhvaća usmjeravanje, ispitivanje pojedinačnih slučajeva, pregovaranje o pomirenju, obučavanje, prikupljanje informacija te utjecaj na zakonodavstvo i prakse državnih tijela. Pučki pravobranitelj može i izvesti pojedinačne slučajeve diskriminacije pred državni arbitražni sud za borbu protiv diskriminacije i jednakost ili običan sud. Pučki pravobranitelj blisko surađuje s dionicima i zagovara promicanje jednakosti te sprječavanje diskriminacije i bavljenje njome.

Pučkom pravobranitelju za borbu protiv diskriminacije možete se obratiti ako ste doživjeli diskriminaciju na osnovu dobi, podrijetla, nacionalnosti, jezika, religije, vjere, mišljenja, političkog djelovanja, sindikalnog djelovanja, obiteljskih odnosa, zdravstvenog stanja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili drugog osobnog obilježja.

Državni izvjestitelj o trgovini ljudima

Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije državni je izvjestitelj o trgovini ljudima. Njegova je zadaća provjeravanje djelovanja protiv trgovine ljudima u Finskoj kao neovisno tijelo. Cilj je izvjestitelja osigurati da se žrtve trgovine ljudima prepoznaju, da im se pomogne i da se njihova prava provode. Primjerice, izvjestitelj priprema izvještaje o trgovini ljudima i povezanim pojavama. Pučki pravobranitelj može pružiti i pravne savjete te u izvanrednim situacijama pomoći žrtvama trgovine ljudima na sudu.

Nadzor deportacije iz države

Jedna od zadaća pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije nadzor je provođenja deportacije iz države kao neovisno i samostalno tijelo.

Temeljna sastavnica nadzora deportacije iz države poboljšanje je postupka deportacije kako bi on bio humaniji, osiguravajući poštivanje ljudskih prava.

Opseg nadzora može se razlikovati: može obuhvaćati sve etape deportacije ili biti usmjeren samo na određenu etapu. Deportacija osjetljivih pojedinaca iz države glavni je fokus nadzora. Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije nadzire i slučajeve u kojima postoji visok rizik upotrebe policijske sile i u kojima se pojedinci deportiraju u države u teškim uvjetima.

Nadzornik nije ovlašten za interveniranje u obliku provođenja, djelovanja na trajanje ili upotrebu sile u pojedinačnim deportacijama iz države. Nadzornik ne može spriječiti niti zaustaviti deportaciju.

Promicanje prava stranih državljana

Zadaća pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije uključuje promicanje statusa i prava stranih državljana. Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije prema finskom Zakonu o strancima ima posebnu ulogu u doprinosu pravnoj zaštiti stranih državljana i nadzoru primjene njihovih prava. Pučki pravobranitelj ima pravo saslušanja u pogledu pojedinačnih tražitelja azila ili deportacije stranih državljana. Pučki pravobranitelj ima pravo pristupa širokom rasponu podataka u vezi sa stranim državljanima. Pučki pravobranitelj ima pristup registru stranih državljana (registru stranaca) i pravo na informacije o svim odlukama finske imigracijske službe i vrhovnog upravnog suda na temelju Zakona o strancima.

Diskriminacija

Do diskriminacije dolazi kada se jednoj osobi daje manje prednosti nego drugoj osobi na osnovu osobnog obilježja. Svi ljudi imaju pravo na jednako postupanje i diskriminacija je zabranjena mnogim državnim propisima, Zakonom o borbi protiv diskriminacije, Kaznenim zakonikom i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Prema Zakonu o borbi protiv diskriminacije, nikoga se ne smije diskriminirati na osnovu njegove dobi, podrijetla, nacionalnosti, jezika, religije, vjere, mišljenja, političkog djelovanja, sindikalnog djelovanja, obiteljskih odnosa, zdravstvenog stanja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili drugih osobnih obilježja.

Jeste li doživjeli diskriminaciju?

Diskriminacija je često teško i emotivno iskustvo. Ako mislite da ste doživjeli diskriminaciju, postoji više finskih tijela kojima se možete obratiti i koja vam mogu pomoći procijeniti situaciju. Ljudima može biti teško samima procijeniti radi li se o nezakonitoj diskriminaciji. Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije procjenjuje vaš slučaj na temelju Zakona o borbi protiv diskriminacije.

Procjena diskriminacije počinje prepoznavanjem različitog tretiranja. Pri tome je ključno zapitati se: jesu li me tretirali različito od drugih? Različit tretman pojedinaca nije zabranjen sam po sebi. Zabranjen je kada su osnova takvog tretmana osobna obilježja koja su zakonom utvrđena kao zabranjena osnova diskriminacije. Osim toga, u slučaju moraju biti prisutni i čimbenici kojima se dokazuje da je različito tretiranje uzrokovano upravo tim zabranjenim osnovama diskriminacije. Ti čimbenici mogu uključivati, primjerice, zaposlenika koji ukazuje na podrijetlo ili invaliditet osobe kao osnovu različitog tretmana. 

Obraćanje pučkom pravobranitelju za borbu protiv diskriminacije

Službenici ureda pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije obrađuju sva obraćanja pučkom pravobranitelju za borbu protiv diskriminacije u vezi s diskriminacijom. Iako je osoba možda doživjela diskriminaciju, možda se ne radi o diskriminaciji na način naveden u Zakonu o borbi protiv diskriminacije. U takvim situacijama pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije nije ovlašten za procjenu slučaja. Neko drugo tijelo treba procijeniti slučaj u takvim slučajevima. Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije nije ovlašten za procjenu pojedinačnih slučajeva diskriminacije povezane sa zapošljavanjem.

Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije nastoji pomoći svojim korisnicima najbolje što može pomoću dostupnih resursa. Ako pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije ne preuzme vaš slučaj, služba za korisnike može vam predložiti kome se obratiti. Nepošteno postupanje nije uvijek diskriminacija. Pučki pravobranitelj ne može promijeniti odluke koje donesu druga državna tijela. 

Služba za korisnike 

Pučkom pravobranitelju za borbu protiv diskriminacije možete se obratiti:

 • ispunjavanjem kontaktnog obrasca na našem web-mjestu (za pitanja u vezi s diskriminacijom) 
 • slanjem poruke e-pošte na [email protected]
 • telefonskim pozivom službi za korisnike (radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 10 do 12 sati): 0295 666 817.
 • slanjem pisma
 • čavrljanjem na našem web-mjestu ponedjeljkom i srijedom od 13 do 15 sati i petkom od 10 do 12 sati
 • ako se želite sastati s našim službenicima, uvijek morate unaprijed zakazati sastanak.

Služba za korisnike ureda pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije dostupna je na finskom, švedskom i engleskom jeziku.  Ako ne govorite finski, švedski ni engleski, možete se obratiti uredu pučkog pravobranitelja putem poruke e-pošte ili pisma na drugom jeziku. Usluge su besplatne. 

Zaposlenici ureda pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije imaju obvezu čuvanja profesionalne tajne u vezi s osjetljivim i privatnim podacima pojedinaca/korisnika.

Za pitanja u vezi s diskriminacijom

Službi za korisnike pučkog pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije možete se obratiti ako ste doživjeli ili primijetili diskriminaciju. Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije pruža smjernice i savjete te pomaže u ispitivanju sumnji na diskriminaciju.

Kontaktni obrazac

Za pitanja u vezi s trgovinom ljudima, nadzorom deportacije iz države ili pravima stranih državljana

Pučki pravobranitelj za borbu protiv diskriminacije ne pruža korisničke usluge u sklopu uloge državnog izvjestitelja o trgovini ljudima i nadzornika deportacije iz države. 

 • Za pitanja u vezi s trgovinom ljudima možete se obratiti na adresu e-pošte yvv(at)oikeus.fi. 
 • Žrtve trgovine ljudima imaju pravo na pomoć putem sustava pomoći žrtvama trgovine ljudima: http://www.ihmiskauppa.fi/ 
 • Pomoć također pružaju organizacije kao što su Victim Support Finland (Finska služba za podršku žrtvama), Finnish Refugee Advice Centre (Finski centar za savjetovanje izbjeglica), Pro-tukipiste (Finska služba za radnike u seksualnoj industriji i žrtve trgovine ljudima), MONIKA – Multicultural Women’s Association in Finland (Finska multikulturalna ženska udruga). 
 • Za pitanja u vezi s nadzorom deportacije iz države možete se obratiti na adresu e-pošte: yvv(at)oikeus.fi 
 • Za pitanja u vezi s pravima stranih državljana možete se obratiti na adresu e-pošte: yvv(at)oikeus.fi 

Kontaktni podaci

E-pošta: yvv(at)oikeus.fi
Kontakt za medije: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Pitanja u vezi s trgovinom ljudima: yvv(at)oikeus.fi
Pitanja u vezi s nadzorom deportacije iz države: yvv(at)oikeus.fi
Adresa e-pošte zaposlenika: ime.prezime(at)oikeus.fi

Telefonski brojevi

Služba za korisnike: 0295 666 817 (radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 10:00 do 12:00)
Centrala: 0295 666 800
Kontakti za medije: 0295 666 813 ili 0295 666 806
Faks: 0295 666 829

Adresa

Poštanski pretinac: Office of the Non-Discrimination Ombudsman PO Box 24 FI-00023 Government
Adresa ureda: Ratapihantie 9, Helsinki