Rzecznik ds. Równości

Rzecznik ds. Równości jest niezależnym i suwerennym organem, którego zadaniem jest promowanie równości i zwalczanie dyskryminacji. Rzecznik Praw Obywatelskich pełni również funkcję krajowego sprawozdawcy Finlandii ds. handlu ludźmi i monitoruje przebieg deportacji. Do obowiązków Rzecznika należy także monitorowanie i reprezentowanie statusu i praw cudzoziemców. Zakres działania Rzecznika ds. Równości jest szeroki. Jego różnorodne działania łączy wspólny cel: monitorowanie i propagowanie praw podstawowych i praw człowieka. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości

Głównym zadaniem Rzecznika ds. Równości jest promowanie równości oraz zapobieganie dyskryminacji i obejmowanie stanowiska w przypadku jej występowania. Rolą Rzecznika ds. Równości jest ocena i dbanie o to, żeby prawa człowieka były wdrażane w możliwie równy sposób. Obowiązki i uprawnienia Rzecznika są zapisane w fińskiej ustawie o równości oraz w ustawie o Rzeczniku ds. Równości.

W praktyce praca Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz Równości polega na na przykład na poradach, wyjaśnianiu indywidualnych przypadków, pomaganiu w pojednaniu między stronami, szkoleniach, gromadzeniu informacji oraz wpływaniu na prawodawstwo i praktyki organów publicznych. Rzecznik może również skierować indywidualną sprawę dot. dyskryminacji do Rady Równości i Równouprawnienia lub do sądu. Rzecznik intensywnie współpracuje z różnymi grupami interesów i wpływa na wysiłki na rzecz równości oraz zapobiegania i rozwiązywania problemu dyskryminacji.

Z Rzecznikiem ds. Równości można się skontaktować, jeśli doświadczyło się lub dostrzegło dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie, narodowość, język, religię, przekonania, poglądy, działalność polityczną, działalność związkową, relacje rodzinne, sytuację zdrowotną, niepełnosprawność, orientację seksualną lub z jakiegokolwiek innego powodu osobistego.

Raportowanie handlu ludźmi

Rzecznik ds. Równości działa w Finlandii jako krajowy organ sprawozdawczy w sprawie handlu ludźmi. Rolą sprawozdawcy ds. handlu ludźmi jest nadzór działań przeciwko handlowi ludźmi w Finlandii jako niezależnego organu. Celem pracy sprawozdawcy jest wspieranie identyfikacji ofiar handlu ludźmi, pomocy im oraz realizacji ich praw. Rzecznik prowadzi na przykład badania dotyczące handlu ludźmi i związanych z nim zjawisk. Rzecznik może również udzielać porad prawnych, a w wyjątkowych okolicznościach pomaga w reprezentowaniu ofiar handlu ludźmi przed sądem.

Monitorowanie deportacji

Jednym z zadań Rzecznika ds. Równości, jako organu zewnętrznego i niezależnego, jest monitorowanie realizacji deportacji cudzoziemców wydalanych z kraju i zawracanych na granicy. 

Głównym celem działań monitorujących Rzecznika ds. Równości jest ocena realizacji deportacji z perspektywy praw podstawowych i praw człowieka.

W praktyce kontrola może mieć różny zakres i obejmować wszystkie etapy deportacji lub też skupiać się tylko na niektórych etapach. Nadzór dotyczy szczególnie deportacji, podczas których policja eskortuje deportowanego. Monitorowanie koncentruje się na deportacjach osób o szczególnie wrażliwej pozycji, a także na trudnych krajach docelowych (np. Afganistan i Irak) oraz na deportacjach, w przypadku których istnieje zwiększone ryzyko użycia siły. 

Rzecznik ds. Równości nie ma prawa wstrzymać deportacji, interweniować w kwestii jej wykonania, użycia siły ani czasu deportacji.

Reprezentowanie praw cudzoziemców

Do obowiązków Rzecznika ds. Równości należy nadzór statusu i reprezentowanie praw cudzoziemców. Ponadto, zgodnie z fińską ustawą o cudzoziemcach, Rzecznik ds. Równości ma do odegrania szczególną rolę w uzupełnianiu ochrony prawnej cudzoziemców i monitorowaniu realizacji ich praw. Rzecznik ma prawo być wysłuchanym w indywidualnych sprawach dotyczących osoby ubiegającej się o azyl lub deportacji cudzoziemca. Rzecznik ma również szerokie prawo dostępu do informacji w sprawach dotyczących cudzoziemców. Rzecznik ma dostęp do rejestru cudzoziemców (ulkomaalaisrekisteri) oraz prawo do bycia informowanym, między innymi, o wszystkich decyzjach podejmowanych przez fińską służbę imigracyjną (maahanmuuttovirasto) oraz o decyzjach administracyjnych podjętych na podstawie o ustawie o cudzoziemcach.

Dyskryminacja 

Dyskryminacja polega na tym, że dana osoba jest traktowana mniej korzystnie niż inni ze względu na jakąś cechę osobistą. Wszyscy ludzie mają prawo do równego traktowania, a dyskryminacja jest zabroniona w wielu naszych przepisach krajowych, ustawie o równości, prawie karnym oraz w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka. Zgodnie z ustawą o równości nikt nie może być dyskryminowany ze względu na wiek, pochodzenie, narodowość, język, religię, przekonania, poglądy, działalność polityczną, działalność związkową, relacje rodzinne, sytuację zdrowotną, niepełnosprawność, orientację seksualną lub z jakiegokolwiek innego powodu osobistego. 

Czy byłem dyskryminowany?

Bycie dyskryminowanym jest często trudnym i emocjonalnym doświadczeniem. Jeśli podejrzewasz, że doświadczyłeś dyskryminacji, w Finlandii jest wiele podmiotów, z którymi możesz się skontaktować i które mogą pomóc w ocenie sytuacji. Samemu może być trudno samodzielnie ocenić, czy w danej sytuacji doszło do bezprawnej dyskryminacji. Rzecznik ds. Równości może ocenić Twoją sprawę, zwłaszcza w świetle ustawy o równości. 

Ocena dyskryminacji rozpoczyna się od rozpoznania odmiennego traktowania. Kluczowe dla określenia odmiennego traktowania jest pytanie: czy potraktowano mnie inaczej niż innych? Odmienne traktowanie ludzi samo w sobie nie jest zabronione. Jest to jednak zakazane, jeżeli powodem traktowania jest zakazana przyczyna dyskryminacji odnosząca się do danej osoby. Ponadto w sprawie muszą pojawić się czynniki, z których wynika, że różnica w traktowaniu opiera się właśnie na zakazanej przyczynie dyskryminacji. Takim czynnikiem może być na przykład odniesienie się przez przedstawiciela obsługi klienta do pochodzenia lub niepełnosprawności osoby jako podstawy odmiennego traktowania. 

Gdy kontaktujesz się z Rzecznikiem ds. Równości

Eksperci z Biura Rzecznika ds. Równości oceniają wszelkie skierowane do Rzecznika zapytania dotyczące możliwej dyskryminacji.  Chociaż dana osoba może mieć słuszne podstawy do czucia się dyskryminowaną, niekoniecznie wiąże się to z dyskryminacją w rozumieniu ustawy o równości. W takich sytuacjach Rzecznik ds. Równości nie jest uprawniony do oceny sprawy. Wówczas właściwe jest, aby inny organ ocenił sytuację. Rzecznik ds. Równości nie jest również uprawniony do oceny indywidualnych przypadków dyskryminacji w życiu zawodowym.

W ramach swoich zasobów Rzecznik ds. Równości dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej pomagać osobom, które się z nim kontaktują. Nawet jeśli rzecznik zdecyduje o niepodejmowaniu żadnych działań w Twoim przypadku, obsługa klienta może doradzić, gdzie możesz uzyskać pomoc. Doświadczenie niesprawiedliwego traktowania nie zawsze jest równoznaczne z dyskryminacją. Ponadto Rzecznik nie może uchylić decyzji podjętych przez inne organy. 

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z Rzecznikiem ds. Równości:

 • Przez wypełnienie formularza kontaktowego (w sprawach dot. dyskryminacji)
 • Wysyłając e-mail na adres yvv(at)oikeus.fi
 • Dzwoniąc na telefon dyżurny. Dyżur działa we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00-12:00: tel. 0295 666 817
 • Wysyłając pismo
 • Poprzez czat w poniedziałki i środy w godz. 13:00-15:00 oraz w piątki w godz.10:00-12:00 (na naszej stronie internetowej)
 • Osobiste spotkanie musi być zawsze uzgodnione wcześniej

Biuro Rzecznika ds. Równości obsługuje interesantów w języku fińskim, szwedzkim i angielskim. W razie potrzeby możesz również skontaktować się z nami w innym języku. Usługi biura są bezpłatne. Personel biura Rzecznika ds. Równości ma obowiązek zachowania poufności, na przykład w odniesieniu do wrażliwych kwestii związanych z życiem prywatnym.

Gdy twoja sprawa dotyczy dyskryminacji

Możesz skontaktować się z Rzecznikiem ds. Równości, jeśli spotka cię dyskryminacja lub zauważysz jej przejawy. Rzecznik ds. Równości zapewni ci porady i wskazówki oraz może pomóc wyjaśnić sytuację, której dotyczy podejrzenie dyskryminacji. 

Formularz kontaktowy

Jeśli twoja sprawa dotyczy handlu ludźmi, monitorowania deportacji lub spraw dot. cudzoziemców

Rzecznik ds. Równości nie pracuje dla klientów indywidualnych jako instytucja monitorująca deportacje lub zgłaszająca handel ludźmi. 

 • W sprawach związanych z handlem ludźmi możesz skontaktować się z nami drogą e-mailową yvv(at)oikeus.fi.
 • Ofiary handlu ludźmi mają prawo do pomocy z systemu pomocy dla ofiar handlu ludźmi: http://www.ihmiskauppa.fi/ 
 • Ofiarom handlu ludźmi pomaga również kilka organizacji, takich jak Rikosuhripäivystys (Biuro Wsparcia dla Ofiar Przestępstw), Pakolaisneuvonta (Poradnictwo dla Uchodźców), Pro-tukipiste (Punkt wsparcia Pro) i Monika-Naiset liitto ry (Związek Pomocy Kobietom).
 • W przypadku spraw związanych z monitorowaniem deportacji możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail [email protected]
 • W sprawach dot. cudzoziemców prosimy o kontakt e-mailowy [email protected]

Dane kontaktowe

E-mail (obsługa klienta i kancelaria): yvv(at)oikeus.fi
Kontakty z mediami / komunikacja: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Sprawy związane z handlem ludźmi: yvv(at)oikeus.fi
Kwestie związane z monitorowaniem deportacji: yvv(at)oikeus.fi
E-maile pracowników mają formę: imię.nazwisko(at)oikeus.fi

Numery telefonów:

Obsługa klienta: Tel. 0295 666 817 (dyżur telefoniczny czynny jest wt.-czw. w godz. 10:00-12:00)
Centrala: 0295 666 800
Kontakty z mediami / komunikacja: 0295 666 813 lub 0295 666 806
Faks: 0295 666 829

Adres:

Adres pocztowy: Biuro Rzecznika ds. Równości PL 24 00023 Valtioneuvosto
Adres dla interesantów: Ratapihantie 9, Helsinki