Hoppa till innehåll

Teckenspråk

Information om diskriminerings­ombudsmannen på teckenspråk

Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Ombudsmannens uppdrag omfattar också främjande av förhållandena, rättigheterna och ställningen för sådana grupper som riskerar att utsättas för diskriminering, såsom utlänningar. Dessutom övervakar ombudsmannen avlägsnande av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel.

I praktiken går diskrimineringsombudsmannens arbete ut på bland annat rådgivning, utredning av enskilda fall, förlikning, utbildning, informationsinsamling, påverkan av lagstiftningen och myndigheternas praxis och rättshjälp. Ombudsmannens uppgifter och rättigheter har inskrivits i diskrimineringslagen och lagen om diskrimineringsombudsmannen.

Fall av diskriminering med anknytning till kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen.