Sociala medier

Diskrimineringsombudsmannen använder sociala medier för informationsförmedling. Diskrimineringsombudsmannen finns på Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn och YouTube. 

Enskilda ärenden kan inte hanteras via sociala medier. Vi ger inte heller juridisk rådgivning via sociala medier. För att inleda ett ärende vid diskrimineringsombudsmannens byrå ska du kontakta vår kundtjänst. 
 

Diskrimineringsombudsmannen på Instagram
Diskriminerginsombudsmannen på Twitter
Diskrimineringsombudsmannen på Facebook
Diskrimineringsombudsmannen på LinkedIn
Diskrimineringsombudsmannen på YouTube

Administration och moderering av kanalerna 

Kommunikationsteamet administrerar diskrimineringsombudsmannens kanaler i sociala medier. Vi är närvarande i tjänsterna under tjänstetid. Vid behov modererar vi diskussionerna och raderar lagstridiga, människorättskränkande och osakliga meddelanden. Vid behov begränsar vi möjligheten att kommentera våra publikationer i våra sociala medier utanför tjänstetid, när moderering i realtid inte är möjlig.