Kampanjen alla har rätt till måndagar

En svart bild med texten: Måndagsångest är ett privilegium som inte alla har. Alla har rätt till måndagar.

Ungefär 80 procent av de personer som har en funktionsnedsättning står utanför arbetslivet. Sysselsättningsgraden är låg jämfört med utbildningsnivån: ungefär 60 procent av de människor som har en funktionsbegränsning har utbildning på mellanstadie- eller högskolenivå. Hinder för sysselsättning är bland annat att arbetsgivare inte känner till de stöd som går att få samt förutfattade meningar om arbetsförmåga och kunskaper hos människor som har en funktionsnedsättning. 

Diskrimineringsombudsmannen och Människorättscentret ville genom kampanjen ”Alla har rätt till måndagar” påminna om att alla har rätt till vardag på måndagar.

Människor med funktionsnedsättning ses alltför ofta som endast partiellt arbetsförmögna och som om det skulle krävas stora ekonomiska stödåtgärder av arbetsgivare för att sysselsätta dem. I själva verket är många människor med funktionsnedsättning kunniga, högt utbildade och har full arbetsförmåga för uppgifter som motsvarar utbildningen. För ändringar eller annan hjälp som eventuellt krävs på arbetsplatsen för arbetstagare med funktionsnedsättning finns det att få statligt stöd antingen via TE-tjänsterna, FPA eller kommunens tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Kampanjen alla har rätt till måndagar lyfte under hösten 2018 arbetslivet för personer med funktionsnedsättning på den offentliga agendan.