Maanantai kuuluu kaikille -kampanja

Kampanjakuva mustalla pohjalla jossa lukee teksti: Maanantain ketutus on etuoikeus jota kaikilla ei ole.


Vammaisista henkilöistä on työelämän ulkopuolella noin 80 prosenttia. Työllistymisaste on huono verrattuna koulutustasoon: noin 60 % ihmisistä, joilla on toimintarajoite, on keski- tai korkea-asteen koulutus. Työllistymisen esteitä ovat muun muassa työnantajien tiedon puute saatavilla olevasta tuesta sekä ennakkoluulot vammaisten henkilöiden työkyvystä ja osaamisesta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Ihmisoikeuskeskus haluavat Maanantai kuuluu kaikille -kampanjallaan muistuttaa, että osallisuus työelämään kuuluu kaikille.

Vammaiset ihmiset nähdään liian usein osatyökykyisinä ja niin, että heidän työllistymisensä vaatisi mittavia taloudellisia tukitoimia työnantajien budjetista. Tosiasiassa monet vammaiset ihmiset ovat osaavia, korkeasti koulutettuja sekä täysin työkykyisiä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Työpaikalle vammaisen työntekijän mahdollisesti tarvitsemiin muutostöihin tai muuhun apuun on saatavilla valtion tukea joko TE-palveluista, Kelasta tai kunnan vammaispalvelusta.

Maanantai kuuluu kaikille -kampanja nosti syksyllä 2018 vammaisten ihmisten työllisyyden puheenaiheeksi. 

Kuvassa Kaarina Huovinen. Kuvassa teksti: Toivoisin, että ihminen palkattaisiin omana itsenään. EI vammaisena, vaan ihmisenä. - Kaarina Huovinen, yhteisöpedagogi ja journalismin opiskelija

 

Kuvassa Kalle Utriainen. Kuvassa teksti: "Mä haluaisin sanoa työnantajille, että antakaa kaikille mahdollisuus kokeilla työntekoa. On ollut tosi kivaa olla työkokeilussa, nyt mun unelma ois päästä palkkatöihin." - Kalle Utriainen, työkokeilussa