Yhdenvertaisuus­asioiden neuvottelukunta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta.
Neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu. Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin. Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 6.11.2023 – 5.11.2026. 

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 6.11.2023 – 5.11.2026

Puheenjohtaja:
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Neuvottelukunnan jäsenet 

 • Ira Custódio, Lastensuojelun Keskusliitto ry
 • Mika Happonen, Valtiovarainministeriö
 • Abdirahim Hussein, Moniheli ry
 • Seija Jalkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry
 • Niina Kilpelä, Ympäristöministeriö
 • Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura ry
 • Anni Koivisto, Sámediggi/Saamelaiskäräjät
 • Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry
 • Henri Kontkin, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Christine Kotzev, Svenska Finlands folkting
 • Katri Kuusikallio, USKOT-foorumi ry
 • Hanna Lahti, Invalidiliitto ry
 • Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto
 • Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
 • Jaakko Lindfors, Opetushallitus
 • Henry Lindgren, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Päivi Majaniemi, Suomen romaniyhdistys ry
 • Javiera Marchant Aedo, Antirasistinen foorumi
 • Pargol Miraftabi, Amnesty ry
 • Shugri Mohamed, Suomen somalialaisten liitto
 • Dennis Rehn, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Nada Al Omair, Oikeusministeriö
 • Martta October, Ihmisoikeusliitto ry
 • Anssi Pirttijärvi, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Maaret Pulliainen, SAK ry
 • Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto
 • Atte Rytkönen-Sandberg, Suomen yrittäjät ry
 • Satu Räsänen, Valvira
 • Tero Saarikivi, Poliisihallitus
 • Miika Sahamies, Akava
 • Minna Ahtiainen, STTK ry
 • Johanna Sakko, Rikosuhripäivystys (RIKU)
 • Milla Sandt, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Olga Silfver, Monika-Naiset liitto ry
 • Reetta Siukola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Hanne Huvila, Sisäministeriö
 • Niklas Vaalgamaa, SETA ry
 • Mika Välimaa, Kynnys ry