Yksityiset palvelut

Yksityiset palvelut kattavat laajan kirjon erilaisia yleisölle tarjottavia palveluita ja tavaroita. Yksityiset palvelut pitävät sisällään muun muassa kaupat, kirpputorit ja autokaupat, samoin kuin finanssi- ja vakuutuspalvelut sekä lentoliikennepalvelut ja ravintolapalvelut. 

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun yksityisissä palveluissa. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee vuosittain paljon yhteydenottoja liittyen yksityisissä palveluissa koettuun syrjintään. 

Syrjintää yksityisissä palveluissa voi olla esimerkiksi: 

 • Avustajakoiraa ei päästetä kauppaan tai ravintolaan
 • Vartija seuraa etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä kaupassa 
 • Henkilöä ei päästetä ravintolaan tämän uskonnon tai uskontoon perustuvan vaatetuksen takia
 • Vammaiselle henkilölle ei tehdä kohtuullisia mukautuksia 
 • Asuntoilmoituksessa rajataan tietty ryhmä, kuten ulkomaalaiset tai opiskelijat, pois hakijoiden joukosta
 • Pyörätuolipaikan tapahtumaan voi ostaa ainoastaan maksullisesta numerosta 

Asiakasta ei saa valita syrjivin perustein

Joskus syrjinnän taustalla on väärinkäsitys siitä, että tavaroiden- tai palveluntarjoaja saisi täysin vapaasti valita asiakkaansa. Kaupat ja ravintolat saavat valita asiakkaansa, mutta eivät syrjivin perustein, kuten esimerkiksi alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuuslain lisäksi rikoslaki kieltää asiakkaiden valitsemisen syrjivin perustein. Asiakkaan valitseminen syrjivin perustein voi siis olla rikos. 

Myös ohje tai käsky syrjiä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä

Ohje tai käsky syrjiä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Joskus palveluntarjonnan epäämisessä on kyse esihenkilön työntekijälleen antamasta ohjeesta tai käskystä syrjiä. Esihenkilö saattaa esimerkiksi ohjeistaa, että ravintolaan ei saa päästä henkilöitä avustajakoiran kanssa. Ohje tai käsky syrjiä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää, vaikka työntekijä ei olisi vielä noudattanut sitä. Mikäli työntekijä noudattaa tällaista ohjetta tai käskyä, syyllistyy myös työntekijä syrjintään. 

Kohtuullisilla mukautuksilla yhdenvertaisempaa palvelua

Myös yksityisissä palveluissa on velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia. Kohtuulliset mukautukset ovat tapauskohtaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada muun muassa tavaroita ja palveluita.   

Kohtuullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti ja mukautukset voidaan toteuttaa eri tilanteissa eri tavoin. Mukautusten kohtuullisuus riippuu muun muassa toimijan koosta ja taloudellisesta asemasta: suurilta toimijoilta voidaan edellyttää enemmän. Kohtuullinen mukautus voi olla esimerkiksi:

 • Tilapäisen rampin asentaminen ovelle, jotta pyörätuolia käyttävä henkilö pääsee sisälle kauppaan kuten muutkin asiakkaat.
 • Elokuvateatterissa kohtuullinen mukautus voi tarkoittaa sitä, että vammaisen henkilön avustaja pääsee ilmaiseksi mukaan elokuviin.
 • Ravintolassa kohtuullinen mukautus voi olla esimerkiksi se, että ravintolan lista luetaan näkövammaiselle henkilölle ääneen tai lista tarjotaan pistekirjoituksena.

Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun yksityisissä palveluissa

Yksityisten palveluiden käyttäjänä ja asiakkaana sinulla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöön liittyvät tekijät, kuten vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai alkuperä, eivät saisi vaikuttaa siihen, miten sinua palvellaan. Syrjintä on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että rikoslaissa. 

Syrjintä yksityisissä palveluissa ilmenee tyypillisesti niin, että henkilöä ei palvella tämän henkilökohtaisen ominaisuuden takia tai palvelu tarjotaan rajatummin kuin muille.  Esimerkiksi tiettyä ryhmää, kuten ulkomaalaisia ihmisiä, ei päästetä sisään ravintolaan heidän alkuperänsä vuoksi. 

Syrjintää voi olla myös se, että henkilö pääsee kyllä sisään ravintolaan tai kauppaan, mutta häntä palvellaan huonommin kuin muita asiakkaita jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Tämä voi ilmetä esimerkiksi niin, että ulkomaalaisilta henkilöiltä vaaditaan huoltoasemalla maksu ennen auton tankkausta, tai että vartija seuraa tiettyyn vähemmistöryhmään kuuluvaa henkilöä kaupassa ilman syytä.

 • Syrjintäkielto koskee myös pankki- ja vakuutusalaa. Esimerkiksi vakuutuksia myönnettäessä kaavamaiset yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiset riskiarvioinnit ja niihin perustuvat linjaukset eivät ole sallittuja. Esimerkiksi ei ole sallittua kieltäytyä myöntämästä vakuutusta tiettyä diagnoosia tai vammaa koskien.
 • Myös luotonannossa luottokelpoisuus tulee arvioida yksilöllisesti. 
 • Pankkipalveluissa ei voida edellyttää, että henkilöllä on Suomen viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti. Riittävää esimerkiksi on, jos sinulla on Euroopan unionin jäsenmaan myöntämä henkilöllisyystodistus. 
 • Sinulla on oikeus ottaa virallinen opas- tai avustajakoira mukaan esimerkiksi kauppaan tai ravintolaan. Mikäli tätä ei sallita, on kyse syrjinnästä.