Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. Raportoijan tehtävä tuli valtuutetulle 1.1.2022. Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävänä on seurata naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, kansallisen lainsäädännön toimivuutta ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista. Raportoija on itsenäinen ja riippumaton. 

Raportoija myös seuraa ja arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisia toimia. Perheväkivallan osalta raportoijan tehtävät kattavat myös esimerkiksi miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan. 

Raportoijana yhdenvertaisuusvaltuutettu voi toteuttaa tai teettää selvityksiä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja ja neuvoja. Valtuutetulla on raportoijan tehtävässä oikeus saada tietyin edellytyksin myös salassa pidettäviä tietoja tehtävänsä hoitamiseksi. Raportoija ei anna oikeudellista apua yksittäisessä tapauksessa.