Maastapoistaminen

Kun ulkomaalaiselle henkilölle Suomessa tehdään käännytys- tai karkoituspäätös, henkilön tulee poistua Suomesta. Käännytyspäätöksen tekee poliisi, rajatarkastusviranomainen tai Maahanmuuttovirasto. Karkottamispäätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Maastapoistamispäätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Maastapoistamisesta säädetään ulkomaalaislaissa.

  • Käännyttäminen: Maahanmuuttovirasto tekee käännyttämispäätöksen ulkomaalaiselle henkilölle, joka on tullut Suomeen ilman oleskelulupaa ja jolle tehdään kielteinen oleskelulupapäätös.
  • Karkottaminen: Ulkomaalaiselle henkilölle, jolla on tai on ollut oleskelulupa tai rekisteröity oleskeluoikeus Suomessa, voidaan tehdä karkotuspäätös henkilön maastapoistamiseksi.

Vapaaehtoinen maastapoistuminen ja saattamalla tapahtuva maastapoistaminen

Maastapoistamispäätöksen saaneen henkilön tulisi poistua maasta tietyssä määräajassa ja ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Suomessa vapaaehtoista paluuta tietyille ryhmille (esim. kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt) hallinnoi Maahanmuuttovirasto ja vastaanottokeskukset. Lisäksi kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (International Organization for Migration, IOM) tarjoaa muun muassa paluuneuvontaa.

Jos henkilö ei poistu maasta vapaaehtoisesti, hänet voidaan poistaa maasta saattaen. Hänet voidaan saattaa joko osan matkasta tai kokonaan perille palautusmaahan. Saattamalla tapahtuvassa maastapoistamisessa saattajina toimivat pääsääntöisesti poliisit. 

Maastapoistamispäätösten täytäntöönpanosta eli maastapoistamisesta vastaa poliisi tai rajatarkastusviranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo maasta poistamisten täytäntöönpanoa.