Hyppää sisältöön

Itärajan rajanylityspaikkojen pitäminen suljettuina vaarantaa edelleen vakavasti oikeuden hakea turvapaikkaa

Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut turvaamaan turvapaikanhakuoikeuden toteutumisen kaikissa tilanteissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo edelleen, että kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen pitäminen suljettuina ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille vaarantaa vakavasti aidon ja tehokkaan mahdollisuuden jättää kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Mikäli aitoa ja tehokasta pääsyä turvapaikkamenettelyyn ei ole, on olemassa ilmeinen vaara ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuskiellon loukkauksesta.

Valtioneuvosto on 11.1.2024 tehnyt päätöksen pitää kaikki itärajan rajanylityspaikat edelleen suljettuina ja keskittää kansainvälisen suojelun hakeminen lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Itärajan kaikki rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina jo 15.12.2023 lähtien valtioneuvoston edellisen päätöksen myötä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on katsonut marraskuusta 2023 lähtien, että kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen vaarantaa vakavasti oikeuden hakea turvapaikkaa.

Valtiolla on velvollisuus turvata ihmisen aito ja tehokas pääsy turvapaikkamenettelyyn. Tämä tarkoittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan muun muassa velvollisuutta pitää riittävä määrä rajanylityspaikkoja avoinna kansainvälistä suojelua hakeville, ottaa vastaan turvapaikkahakemukset ja tutkia ne.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi edelleen, että itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen vaarantaa vakavasti mahdollisuuden päästä aidosti ja tehokkaasti turvapaikkamenettelyyn.

– Mikäli aitoa ja tehokasta pääsyä turvapaikkamenettelyyn ei ole, on olemassa ilmeinen vaara ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuskiellon loukkauksesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman painottaa.

Rajavartiolain mukaan myös turvapaikanhaun keskittämisen tilanteissa on huomioitava haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt niin, että yksittäistapauksessa voidaan poiketa vaatimuksesta jättää hakemus rajanylityspaikalla, johon hakemusten vastaanotto on keskitetty. Lain mukaan toimenpiteillä ei myöskään saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta, eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Oikeus hakea turvapaikkaa, palautuskielto ja joukkokarkotuksen kielto ovat EU-oikeuden ja Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita. Palautuskielto on Suomea kaikissa tilanteissa ehdottomasti velvoittavaa oikeutta. Palautuskiellolla turvataan oikeus elämään sekä suojellaan kidutukselta ja epäinhimilliseltä ja halventavalta kohtelulta.

12.01.2024