Medialle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien seuraaminen ja edistäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiala on laaja. Eri tehtäviä yhdistää perus- ja ihmisoikeuksien valvonta ja edistäminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kristina Stenman. Hän aloitti virassa 1.8.2020.

Toimistolta löytyvä asiantuntijuus

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta löytyy asiantuntijoita liittyen syrjintään ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, erityisesti yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös kansallisen ihmiskaupparaportoijan ominaisuudessaan yksi Suomen vahvimmista ihmiskauppa-asiantuntijoista. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on lisäksi ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä. Valtuutetulla on oikeus tulla kuulluksi yksittäisissä turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen karkottamista koskevissa asioissa. Valtuutetulla on myös laaja tiedonsaantioikeus ulkomaalaisasioissa. Valtuutetun toimistossa on siis vahvaa ulkomaalaislain asiantuntemusta. Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Valtuutettu osallistuu esimerkiksi säännöllisesti lennoille, joissa palautetaan ilman oleskeluoikeutta Suomessa oleskelleita henkilöitä.

Median palveleminen

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on pieni viestintätiimi, joka mielellään palvelee mediaa arkisin toimistoaikoina. Yhdenvertaisuusvaltuutetun viestinnällä ei ole päivystystä virastoaikojen ulkopuolella.  

Haluatko yhdenvertaisuusvaltuutetun mediayhteystietolistalle? Ilmoittaudu sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen.

Voit myös tilata yhdenvertaisuusvaltuutetun uutiskirjeen

Viestintäpäällikkö Maria Swanljung
Mediapuhelin: 0295 666 813
S-posti: viestinta.yvv(at)oikeus.fi