Apua yhdenvertaisuus­valtuutetulta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyrkii resurssiensa puitteissa auttamaan yhteydenottajia mahdollisimman hyvin. Jos valtuutettu ei itse ryhdy toimenpiteisiin asiassasi, asiakaspalvelu voi neuvoa, mistä yhteydenottaja voi saada apua. Kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ei aina ole syrjintää. Valtuutettu ei myöskään voi kumota toisten viranomaisten tekemiä päätöksiä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on lain mukaan oikeus harkita, mihin toimenpiteisiin valtuutettu yhteydenoton johdosta ryhtyy. Valtuutetun tavoitteena on, että yhdenvertaisuus Suomessa toteutuu mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman monelle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa yli 1000 yhteydenottoa vuodessa. Näihin yhteydenottoihin vastatessaan valtuutettu suuntaa resurssejaan erityisesti periaatteellisesti merkittäviin tapauksiin, joiden ratkaisemisella voi olla merkitystä myös muille vastaavassa tilanteessa oleville tai syrjinnän ennalta ehkäisemisessä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta ohjataan tarvittaessa toiselle, toimivaltaiselle ja tarkoituksenmukaiselle viranomaiselle.