Уповноважений у питаннях протидії дискримінації

Уповноважений у питаннях протидії дискримінації є самостійним і незалежним посадовцем, завданням якого є сприяти рівноправності і протидіяти дискримінації. Уповноважений у питаннях протидії дискримінації виконує також функції Фінляндського національного доповідача в питаннях торгівлі людьми і наглядає за виконанням депортації. До функцій уповноваженого належить також моніторинг становища і прав іноземних громадян та сприяння їх дотримання. Сфера діяльності Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації є широкою. Різні функції поєднує нагляд за дотриманням основних прав і свобод, прав людини та сприяння їх дотримання. 

Протидія дискримінації і сприяння рівноправності

Найголовнішим завданням Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації є сприяти рівноправності, а також запобігати і протидіяти дискримінації. Завданням Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації є оцінювати і забезпечувати якомога рівноправніше здійснення прав людини. Функції і коло повноважень Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації прописано в антидискримінаційному законі і в законі про Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації.

На практиці праця Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації полягає, наприклад, у наданні консультацій, розслідуванні окремих випадків, сприянні порозумінню між сторонами, навчанні, збиранні інформації, а також у впливанні на законодавство і практику органів влади. Уповноважений у питаннях протидії дискримінації може також подати окрему справу, пов’язану з дискримінаціїю, на розгляд комісії у питаннях рівноправності чи суду. Уповноважений багато співпрацює з партнерами і впливає на ситуацію з метою сприяння рівноправності, а також запобігання і протидії дискримінації.

До Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації можна звернутися особа, яка зазнала чи виявила дискримінацію за віком, походженням, національністю, мовою, віруванням, переконаннями, поглядами, політичною, профспілковою діяльністю, родинним станом, станом здоров’я, інвалідністю, сексуальною орієнтацією чи з іншої особистісної причини.

Доповідач у питаннях торгівлі людьми

Уповноважений у питаннях протидії дискримінації виконує функції Фінляндського національного доповідача в питаннях торгівлі людьми. Завданням національного доповідача в питаннях торгівлі людьми є самостійно і незалежно аналізувати, як у Фінляндії протидіють торгівлі людьми. Метою праці доповідача є сприяти тому, щоб жертв торгівлі людьми було ідентифіковано, щоб вони дістали допомогу і щоб їхні права було реалізовано. Уповноважений, наприклад, здійснює звіти про торгівлю людьми і про пов’язані з нею явища. Уповноважений може також надавати юридичні консультації, а в виняткових ситуаціях Уповноважений надає допомогу жертвам торгівлі людьми у суді.

Нагляд за виконанням депортації

Одним із завдань Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації є безсторонньо і незалежно наглядати за виконанням депортації іноземних громадян. 
Суть нагляду, виконуваного Уповноваженим у питаннях протидії дискримінації, полягає і оцінюванні виконання депортації з огляду на дотримання основних прав і свобод, а також прав людини.

На практиці обсяг нагляду може варіюватися, охоплюючи всі стадії депортації або спрямовуючись лише на якусь певну стадію депортації. Нагляд зосереджується на депортаціях, які відбуваються в супроводі поліціянтів. Нагляд концентрується на депортаціях осіб, які перебувають у вразливому становищі, а також на депортаціях в проблемні країни (напр., Афганістан та Ірак), і на депортаціях з підвищеним ризиком застосування сили. 
Уповноважений у питаннях протидії дискримінації не має повноважень зупинити депортацію, протидіяти виконанню депортації, застосуванню сили чи даті депортації.

Сприяння дотримання прав іноземних громадян

До функцій Уповноваженого в питаннях протидії дискримінації належить сприяння поліпшенню становища іноземних громадян та дотриманню їхніх прав. Крім того, на підставі Закону про іноземних громадян Уповноважений у питаннях протидії дискримінації має особливу роль у доповненні правового захисту іноземних громадян і в нагляді за реалізацією їхніх прав. Уповноважений має право бути вислуханим в окремих справах, пов’язаних із особами, що просять політичного притулку, чи депортації іноземних громадян. Уповноважений має також широке право отримувати інформацію в справах щодо іноземних громадян. Уповноважений має доступ до особового реєстру іноземних громадян і право дістати інформацію зокрема про всі ухвали Імміграційної служби та адміністративних судів, зроблені на підставі Закону про іноземних громадян.

Дискримінація 

Дискримінація полягає в тому, що з людиною поводяться гірше, ніж з іншими людьми, внаслідок якоїсь її особистісної риси чи властивості. Всі люди мають право на рівноправне поводження, і дискримінацію заборонено в багатьох наших національних законах, в антидискримінаційному законі, в карному кодексі, а також у міжнародних конвенціях щодо прав людини. Відповідно до антидискримінаційного закону нікого не можна дискримінувати за віком, походженням, національністю, мовою, віруванням, переконаннями, поглядами, політичною, профспілковою діяльністю, родинним станом, станом здоров’я, інвалідністю, сексуальною орієнтацією чи з іншої особистісної причини. 

Чи зазнав я дискримінації?

Зазнати дискримінації – це часто важка й емоційна подія. Якщо ви підозрюєте, що зазнали дискримінації, в Фінляндії існують кілька органів, з якими можна сконтактуватися і які можуть допомогти вам оцінити ситуацію. Може бути так, що людині самій важко оцінити, чи відбулася в ситуації протизаконна дискримінація. Уповноважений у питаннях протидії дискримінації оцінює вашу справу на підставі антидискримінаційного закону. 

Оцінювання дискримінації починається з виявлення неоднакового поводження. Головним у виявленні неоднакового поводження є запитати: чи поводилися зі мною інакше, ніж з іншими людьми? Неоднакове поводження з людьми саме собою не є забороненим. Воно заборонене тоді, коли причиною поводження є якась заборонена особистісна підстава для дискримінації. Крім того, в конкретному випадку мають також оприявнитися факти, які свідчать про те, що неоднакове поводження викликане саме забороненою особистісною підставою для дискримінації. Таким фактом може бути, наприклад, якщо особа, що обслуговує клієнтів, зазначає походження чи інвалідність людини як підставу для неоднакового поводження. 

Коли ви сконтактовуєтеся з Уповноваженим у питаннях протидії дискримінації

Фахівці офісу Уповноваженого у питаннях протидії дискримінації оцінюють усі пов’язані з дискримінацією випадки звернення до Уповноваженого.  Попри те що особа може обґрунтовано відчувати, що вона зазнала дискримінації, це не конче є дискримінацією, прописаною в антидискримінаційному законі. У таких ситуаціях Уповноважений у питаннях протидії дискримінації не має повноважень оцінювати справу. Тоді доцільно, щоб ситуацію оцінив якийсь інший орган влади чи посадовець. Уповноважений у питаннях протидії дискримінації не має також повноважень оцінювати окремі випадки дискримінації в трудовому житті.

Уповноважений у питаннях протидії дискримінації прагне в межах своїх ресурсів надати якомога кращу допомогу особам, які до нього звертаються. Якщо Уповноважений сам не починає вживати заходів у вашій справі, сервісна служба може порадити, де можна дістати допомогу. Відчуття несправедливого поводження не завжди є дискримінацією. Уповноважений також не може скасувати ухвали інших органів влади чи посадовців. 

Сервісна служба

Ви можете сконтактуватися з Уповноваженим у питаннях протидії дискримінації

 •  Заповнивши бланк звернення (у справах про дискримінацію)
 • Надіславши електронного листа на адресу yvv(at)oikeus.fi
 • Зателефонувавши в чергову телефонну службу
 • Чергова телефонна служба працює в вівторок, середу і четвер від 10:00 до 12:00: тел: 0295 666 817
 • Надіславши листа
 • У чаті в понеділок і середу від 13:00 до 15:00, а також у п’ятницю від 10:00 до 12:00 (на нашому сайті)
 • Про особисту зустріч треба завжди домовитися окремо

Офіс Уповноваженого у питаннях протидії дискримінації обслуговує вас фінською, шведською та англійською мовами. В разі потреби ви можете звернутися й іншою мовою. Послуги офісу є безкоштовними. Персонал Уповноваженого у питаннях протидії дискримінації зобов’язаний не розголошувати інформацію, пов’язану, скажімо, з делікатними справами особистого життя.

Коли ваша справа стосується дискримінації

З Уповноваженим у питаннях протидії дискримінації можна сконтактуватися особа, яка зазнала чи виявила дискримінацію. Уповноважений у питаннях протидії дискримінації надає консультації та інструкції, а також може допомогти розслідувати підозрювану дискримінацію. 

Бланк звернення

Коли ваша права стосується торгівлі людьми, нагляду за депортацією чи справ іноземних громадян

Уповноважений у питаннях протидії дискримінації, виконуючи функції нагляду за депортацією чи доповідача в питаннях торгівлі людьми, не працює з клієнтами 

 • У справах, пов’язаних із торгівлею людьми, можна сконтактуватися електронною поштою yvv(at)oikeus.fi.
 • Жертви торгівлі людьми мають право дістати допомогу в системі допомоги жертвам торгівлі людьми http://www.ihmiskauppa.fi/ 
 • Допомогу жертвам торгівлі людьми надають також чимало інших організацій, зокрема Rikosuhripäivystys, Pakolaisneuvonta, Pro-tukipiste ja Monika-Naiset liitto ry.
 • У справах, пов’язаних із наглядом за депортацією, можна сконтактуватися електронною поштою yvv(at)oikeus.fi.
 • У справах, пов’язаних із іноземними громадянами, можна сконтактуватися електронною поштою yvv(at)oikeus.fi.

Контактна інформація

Електронна пошта (сервісна служба і реєстратура): yvv(at)oikeus.fi
Звернення представників ЗМІ / комунікація: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Справи, пов’язані з торгівлею людьми: yvv(at)oikeus.fi
Справи, пов’язані з наглядом за депортацією: yvv(at)oikeus.fi.
Електронні адреси персоналу є в формі: ім’я.прізвище(at)oikeus.fi

Номери телефонів:

Сервісна служба: 0295 666 817 (чергова телефонна служба працює в вівторок-четвер від 10:00 до 12:00)
Комутатор: 0295 666 800
Звернення представників ЗМІ / комунікація: 0295 666 813 або 0295 666 806
Факс: 0295 666 829

Адреса:

Поштова адреса: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto PL 24 00023 Valtioneuvosto
Адреса офісу: Ratapihantie 9, Гельсінкі