نماینده تام الاختیار موضوعات مربوط به برابری

نماینده تام الاختیار مسئولی دولتی غیر وابسته و مستقل می باشد که مسئولیت وی پیشبرد برابری و ورود به موضوعات مربوط به تبعیض می باشد. نماینده تام الاختیار همچنین به عنوان گزارشگر ملی موضوعات مربوط به قاچاق انسان و  به عنوان مسئول ناظر بر  فرایند اخراج از کشور فعالیت می کند.  از دیگر وظایف نماینده زیر نظر داشتن و پیشبرد موقعیت  مهاجرین و حقوق آنها می‌باشد.  حوزه فعالیت نماینده تام الاختیار بسیار وسیع می باشد.  نقطه مشترک بین این فعالیت ها نظارت و پیشبرد حقوق  بنیادی و حقوق بشر می باشد.

 

پیشبرد برابری و ورود به موضوعات مربوط به تبعیض

یکی از مهمترین وظایف نماینده تام الاختیار  پیشبرد برابری و جلوگیری و ورود به موضوعات مربوط به تبعیض می باشد. وظیفه نماینده تام الاختیار  ارزیابی و اطمینان حاصل کردن از برآورده شدن حقوق انسانی به صورت برابر می باشد.  وظایف  و قدرت اجرایی نماینده  تام الاختیار  بر اساس قوانین مربوط به برابری و قوانین مربوط به نماینده تام الاختیار موضوعات مربوط به برابری می باشد.

در عمل وظایف نماینده تام الاختیار راهنمایی، روشن کردن موضوعات  متفرقه،  پیشبرد هماهنگی بین طرفین  آموزش ، جمع آوری اطلاعات و  اثر گذاری بر  وضع قوانین و مسئولین دولتی می باشد.

 

گزارشگر موضوعات مربوط به قاچاق انسان 

نماینده تام الاختیار به عنوان گزارشگر ملی قاچاق انسان در فنلاند فعالیت می کند. وظیفه گزارشگر موضوعات مربوط به قاچاق انسان  نظارت مستقل و غیر وابسته و فعالیت ضد قاچاق انسان در فنلاند می باشد. هدف گزارشگر پیشبرد اهدافی مانند شناسایی قربانیان قاچاق انسان و کمک رسانی به آنها و  کمک به تحقق حقوق آنها می باشد. نماینده تام الاختیار به طور مثال موضوعاتی همچون گزارش‌های مربوط به قاچاق انسان و  پدیده های مربوط به آن را بررسی می‌کند. نماینده تام الاختیار قادر به ارائه مشاوره حقوقی و در شرایط ویژه کمک به قربانی در دادگاه بوده است.

 

   نظارت بر  فرایند اخراج از کشور

یکی از وظایف نماینده تام الاختیار نظارت به عنوان مسئولی غیر وابسته بر فرآیند اخراج مهاجرین می باشد. از مهمترین فعالیتهای نظارتی نماینده تام الاختیار ارزیابی تحقق حقوق اولیه و حقوق انسانی در فرآیند اخراج می باشد. در عمل فعالیت نظارتی می تواند تمامی مراحل اخراج از کشور را در بر گیرد و یا تمرکز آن روی یکی از مراحل مربوط به اخراج قرار گیرد. تمرکز اصلی نظارت روی اخراج هایی می باشد که پلیس شخص اخراج شده را همراهی می کند. نظارت بر روی افرادی که در موقعیت آسیب پذیرقرار دارند و همچنین افرادی که به کشورهای با شرایط سخت مثل افغانستان و عراق اخراج می شوند و همچنین اخراج هایی که در آنها ریسک بالای استفاده از زور دارد  متمرکز می شود .

نماینده تام الاختیار قدرت اجرایی جلوگیری از اخراج ها دخالت در انجام آنها و همچنین دخالت در زمان انجام اخراج و یا استفاده از زور در آنها را ندارد. 

 

پیشبرد حقوق مهاجرین

یکی از وظایف نماینده تام الاختیار پیشبرد موقعیت و حقوق مهاجرین میباشد. همچنین نماینده تام الاختیار به عنوان طرف تکمیل کننده حقوق مهاجرین و ناظر بر احقاق حقوق آنها عمل می کند. نماینده تام الاختیار حق دارد که نظر خود را در موضوعات متفرقه مربوط به اخراج متقاضیان پناهندگی و مهاجرین بیان کند.   نماینده تام الاختیار همچنین حق دریافت اطلاعات وسیع در موضوعات مهاجرین را دارا می باشد. نماینده تام الاختیار حق ورود به  سیستم ثبت مهاجرین و همچنین حق دریافت اطلاعات از اداره مهاجرت و دادگاه امور اداری  در رابطه با احکام صادره مربوط به مهاجرین میباشد. 

 

تبعیض

معنی تبعیض این می باشد که با انسانی برخوردی متفاوت با انسان دیگر به دلیل ویژگی های فردی وی شود. تمامی انسان‌ها حق دریافت برخوردی برابر را دارند و تبعیض در بسیاری از قوانین ملی ممنوع بوده است و همچنین در قوانین مربوط به برابری و جزا و همچنین معاهده‌های بین المللی حقوق بشر غید شده است. بر اساس قوانین مربوط به برابری هیچ کس به خاطر سن ،قومیت ، ملیت  ،زبان ،دین ،گرایش، نظر، فعالیت سیاسی ،فعالیت اتحادیه ، خانوادگی ،وضعیت جسمی ،معلولیت، گرایش جنسی و دلایل شخصی دیگر تبعیض نمی‌شود.

 

آیا من مورد تبعیض قرار گرفته ام 

مورد تبعیض قرار گرفتن تجربه ای سخت و احساس برانگیز می باشد. در صورتی که فکر می کنید مورد تبعیض قرار گرفته‌اید در فنلاند  سازمان‌هایی هستند که می توانید با آنها تماس گرفته وآنها  شرایط شما رادر این مورد ارزیابی کنند. ممکن است برای خود شخص سخت باشد که ارزیابی کند آیا در مورد وی تبعیضی غیرقانونی صورت گرفته است یا نه؟ نماینده تام الاختیار بر اساس قوانین مربوط به برابری شرایط شما را ارزیابی خواهد کرد. ارزیابی تبعیض با بررسی برخورد غیر معمول شروع میشود . موضوع حائز اهمیت در روشن کردن  برخورد غیر معمول این موضوع می باشد که آیا با من متفاوت با بقیه برخورد شده است. برخورد متفاوت به خودی خود ممنوع می باشد . این موضوع در شرایطی که  دلیل برخورد غیر معمول به دلیل تبعیض می باشد ممنوع است. همچنین در برخورد غیرمعمول می بایست دلایلی که نشان می دهد این برخورد به دلیل تبعیض انجام شده روشن گردد. به طور مثال می‌توان به اشاره شخص سرویس‌دهنده به اصلیت یا معلولیت فرد به عنوان برخورد غیر معمول اشاره کرد.

 

زمانی که شما با نماینده تام الاختیار تماس میگیرید

کارشناسان دفترنماینده تام الاختیار تمامی تماس ها با این مرکز را ارزیابی خواهند کرد. حتی اگر شخص با دلایل موجه احساس کند که مورد تبعیض قرار گرفته است این موضوع به خودی خود نمی‌تواند وجود تبعیض ممنوع شده در قانون را احراز کند. در این شرایط نماینده تام‌الاختیار قدرت اجرایی ارزیابی موضوع را نخواهد داشت. در این شرایط مناسب است که مسئولی دیگر موضوع را ارزیابی کند. نماینده تام‌الاختیار قدرت اجرایی ارزیابی متفرقه امکان تبعیض در محیط کار را ندارد. 

 

نماینده تام الاختیار با توجه به امکانات موجود سعی می‌کند به صورت سریع به تماس های افراد پاسخ دهد. در صورتی که نماینده ارزیابی موضوع شما را شروع نکند می توانید با بخش اطلاعات در رابطه با کمک مکاتبه کنید.

همیشه تجربه دریافت برخوردی نادرستی به خودی خود تبعیض محسوب نمی گردد . نماینده تام‌الاختیار قادر به رد کردن تصمیمات مسئولین دیگر نمی باشد. 

خدمات مشتری

از طریق زیر می توانید با نماینده تام الاختیار مکاتبه کنید

پر کردن فرم مکاتبه مربوط به تبعیض

فرستادن ایمیل yvv(at)oikeus.fi

تماس با بخش فوریت

این بخش روزهای سه‌شنبه چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ باز است

تلفن 0295 666 817

فرستادن نامه

از طریق چت روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱ تا ۳ و جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در صفحه اینترنتی

برای تماس حضوری باید از قبل هماهنگ کنید

دفتر نماینده تام الاختیار به شما به زبان‌های فنلاندی ، سوئدی و انگلیسی خدمات می دهد در صورت نیاز خدمات به زبان‌های دیگر امکان پذیر می باشد خدمات این دفتر به صورت مجانی می باشد. کارمندان دفتر نماینده تام الاختیار موظف به حفظ اطلاعات  به طور ویژه در موضوعات مربوط به زندگی شخصی افراد می باشند.

زمانی که موضوع شما مربوط به تبعیض می باشد

شما می توانید در صورت مشاهده تبعیض و یا مورد تبعیض قرار گرفتن با این دفتر تماس بگیرید. نماینده تام الاختیار به شما راهنمایی می کند و شما را در روشن شدن این موضوع یاری خواهد کرد.

فرم مکاتبه

زمانی که موضوع شما مربوط به قاچاق انسان فرایند اخراج از کشور و یا موضوعات مربوط به مهاجرین می باشد

نماینده تام الاختیار به عنوان ناظر بر فرآیند اخراج از کشور و یا گزارشگر موضوعات مربوط به قاچاق انسان مشاوره مستقیم نخواهد داد.

در رابطه با موضوعات مربوط به قاچاق انسان می توانید از طریق ایمیل مکاتبه کنید

قربانی قاچاق انسان می تواند از سازمان های کمک رسان دریافت کمک کند

http://www.ihmiskauppa.fi/

سازمان‌های زیادی به قربانیان قاچاق انسان کمک می کند مثل اورژانس قربانی جرم مرکز مشاوره مهاجرین و Pro-tukipiste ja Monika-Naiset liitto ry

در رابطه  با نظارت بر فرآیند اخراج از کشور می توانید با ایمیل زیر مکاتبه کنید

[email protected]

در رابطه با موضوعات مربوط به مهاجرت می توانید با ایمیل زیر مکاتبه کنید

[email protected]

اطلاعات تماس

ایمیل خدمات مشتری و دفتر [email protected]

مطبوعات viestinta.yvv(at)oikeus.fi

موضوعات مربوط به قاچاق انسان yvv(at)oikeus.fi

موضوعات مربوط به فرایند اخراج yvv(at)oikeus.fi

ایمیل کارمندان etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

تلفن

خدمات به مشتری  تماس اژانسی روزهای0295 666 817

سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲

دفتر0295 666 800

مطبوعات        0295 666 813 و 0295 666 806

فاکس0295 666 829

آدرس

آدرس پستی Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto PL 24 00023 Valtioneuvosto

آدرس مراجعه حضوری Ratapihantie 9, Helsinki