Ihmiskaupan uhrien auttaminen

Ihmiskaupan uhrilla on oikeus saada apua Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä (ihmiskauppa.fi). Apu voi olla esimerkiksi majoituksen järjestäminen, oikeudellista neuvontaa, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita tai henkilön turvallisuustilanteeseen liittyvää tukityötä. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä apua voivat saada Suomen sekä muiden valtioiden kansalaiset, jotka oleskelevat Suomessa. Heillä, joilla on kotikunta Suomessa, käytännön tukitoimista vastaa kotikunta. Eli suomalaisten ja esimerkiksi jatkuvalla oleskeluluvalla oleskelevien henkilöiden osalta käytännön tukitoimet hoitaa kotikunta. 

Tukitoimet järjestetään henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Ihmiskaupan uhrilla voi olla esimerkiksi käynnissä rikosprosessi, oleskeluluvan hakeminen, ja sen lisäksi tarve erilaisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tai oma sosiaalityöntekijä on usein keskeinen taho koordinoimaan erilaisia prosesseja ja tukemaan uhria niiden keskellä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarjoamat palvelut perustuvat lakiin ja ihmiskaupan uhrilla on oikeus palveluihin. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö löytyy niin kutsutun vastaanottolain 4. luvusta. Ihmiskaupan uhrin erityinen oikeus saada apua perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan neuvoston yleissopimukseen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, ja EU:n uhridirektiiviin (2012/29/EU). 

Osa ihmiskaupan uhreista ei halua tai uskalla turvautua viranomaisiin. Heille apua tarjoavat järjestöt ja seurakunnat.

Apua tarjoavat useat järjestöt, kuten:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä kansallisena ihmiskaupparaportoijana on seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä ja ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa. Valtuutettu ei tee ihmiskaupparaportoijana asiakastyötä. 

Jos epäilet ihmiskauppaa

Jos epäilet kohdanneesi ihmiskauppaa, älä vaaranna omaa tai uhrin turvallisuutta. Ole yhteydessä poliisiin tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Kiireisissä vaara- ja hätätilanteissa soita aina yleiseen hätänumeroon 112.