Rekisteriseloste – Yhdenvertaisuusvaltuutetun postituslista

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Yhdenvertaisuusvaltuutettu

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Viestintäpäällikkö Maria Swanljung
Pl 24, 00023 Valtioneuvosto
yvv(at)oikeus.fi
puh. +358 295 666 800

3. Rekisterin nimi
Yhdenvertaisuusvaltuutetun uutiskirjeen tilaajat

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää sähköpostiosoitteistoa, jonka kautta yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedottaa toiminnastaan.

5. Rekisterin tietosisällöt
Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen ja organisaation.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä uutiskirjeen tilaajiksi.

7. Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin
Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella kun käytetään järjestelmää MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

9. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, ei manuaalista aineistoa. Rekisterin käyttöoikeus on vain yhdenvertaisuusvaltuutetun työntekijöillä.

10. Tiedon korjaaminen
Postituslistalle liittynyt voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

11. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.