Valtuutettu

Valtuutetun tehtävä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien seuraaminen ja edistäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiala on laaja. Eri tehtäviä yhdistää perus- ja ihmisoikeuksien valvonta ja edistäminen. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kristina Stenman. Hän aloitti virassa 1.8.2020. Yhdenvertaisuusvaltuutetun nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtuutetun tehtävät ja oikeudet on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta. Osa valtuutetun tehtävistä ja oikeuksista on kirjattu ulkomaalaislakiin. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii. 

Yhdenvertaisuus­valtuutettu Kristina Stenman 

Kristina Stenman toimii yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Hän aloitti virassa 1.8.2020. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Kristina Stenman syntyi kaksikieliseen perheeseen Helsingissä 1962. Stenman on opiskellut oikeustiedettä, sekä englantia ja kulttuuriantropologiaa Helsingin yliopistossa. Tuolloin hän toimi pari vuotta myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa, erityisesti HYYn kansainvälisen toiminnan ja ihmisoikeuskysymysten parissa.

Stenman valmistui oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1991. Tuolloin hän oli jo aloittanut työt Pakolaisneuvonta ry:ssä, jossa hän jatkoi lakimiehenä ja sittemmin toiminnanjohtajana vuoteen 2006 asti, muutamalla tauolla kahden vanhempainvapaajakson sekä erityisavustajatehtävän vuoksi. Tämän jälkeen hän työskenteli tutkijana Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutissa ja avusti professori Martin Scheinin´iä tämän tehtävässä YK:n ihmisoikeustoimikunnan erityisraportoijana. Vuosina 2007-2010 hän työskenteli Vaasan apulaiskaupunginjohtajana, sekä sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä maahanmuuttojohtajana 2011-2016. Hän oli lisäksi kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 1996-2003, ja varapuheenjohtajana vuoteen 2007 saakka, ja vuosina 2011-2016 etnisten suhteiden neuvottelukunnan jäsen ja työvaliokunnan puheenjohtaja.

Ennen siirtymistään yhdenvertaisuusvaltuutetuksi Stenman toimi Pietarsaaren kaupunginjohtajana vuosina 2016-2020. 

Kristina Stenman on avioliitossa ja hänellä on kaksi aikuista lasta. Hän valmistelee myös oikeushistorian väitöskirjaa Helsingin yliopistossa, aihepiirinä pakolaisoikeuden kehitys Pohjoismaissa.