Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa

Marraskuun alussa toimikautensa aloittanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokoontui tänään 22.11.2023 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksen teemana oli erityisesti rasismi ja rasismin vastainen työ, mitä käsiteltiin etenkin ajankohtaisen tutkimustiedon näkökulmasta. Lisäksi neuvottelukunnalle esiteltiin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston työtä ja toimivaltoja.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto asetti marraskuun alussa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 6.11.2023–5.11.2026. Neuvottelukunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa tänään 22.11.2023.

- Neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja on tärkeä vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon kanava. On hienoa päästä aloittamaan yhteinen työ uuden neuvottelukunnan kanssa, neuvottelukuntaa puheenjohtava yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Kokouksessa keskusteltiin erityisesti rasismista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Helsingin yliopiston etnisten suhteiden professori Suvi Keskinen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen projektipäällikkö Mona Eid kertoivat asiantuntijapuheenvuoroissaan rasismista ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten syrjintäkokemuksista tutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenet nostivat keskusteluun muun muassa korkeakouluissa ilmenevään rasismiin, islamofobiaan, antisemitismiin sekä mielenosoitusoikeuden yhdenvertaiseen toteutumiseen liittyviä teemoja.

Neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Tutustu toimikautensa aloittaneen neuvottelukunnan kokoonpanoon tästä linkistä. 

22.11.2023