Hoppa till innehåll

Delegationen för likabehandlingsärenden höll sitt första möte

Delegationen för likabehandlingsärenden, som inledde sitt arbete i början av november, höll sitt första möte idag den 22 november 2023. Det särskilda temat för mötet var rasism och arbete mot rasism, som diskuterades ur ett perspektiv av aktuell forskning. Dessutom presenterades diskrimineringsombudsmannens arbete och mandat för delegationen.

I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar delegationen för likabehandlingsärenden. Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i taget. Den 2 november 2023 utnämnde statsrådet delegationen för likabehandlingsärenden för mandatperioden 6.11.2023 - 5.11.2026. Delegationen höll sitt första möte 22.11.2023.

- Delegationen arbetar för att främja likabehandling och är en viktig kanal för dialog och utbyte av information. Det är fint att börja arbeta tillsammans med den nya delegationen, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman, ordförande för delegationen.

I mötet diskuterades särskilt om rasism och relaterad forskning. Suvi Keskinen, professor i etniska relationer vid Helsingfors universitet, och Mona Eid, projektledare vid Institutet för hälsa och välfärd, gav expertpresentationer om rasism och erfarenheter av diskriminering hos personer med utländsk bakgrund ur ett forskningsperspektiv. Dessutom tog medlemmarna i delegationen upp frågor om rasism inom högre utbildning, islamofobi, antisemitism och lika utövande av rätten att demonstrera.

Delegationens uppgifter och sammansättning

Delegationens uppgifter är att allmänt främja likabehandling, fungera som en kanal för dialog och utbyte av information mellan aktörer som arbetar för att förebygga diskriminering samt att behandla frågor som gäller likabehandling. Delegationen består av aktörer som är viktiga för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Delegationen är ett självständigt och oberoende organ. 

Bekanta dig med delegationens sammansättning via den här länken. 
 

22.11.2023