Avlägsnande ur landet

När ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas för en utländsk person i Finland ska personen lämna Finland. Beslut om avvisning fattas av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket. Beslut om utvisning fattas av Migrationsverket. Ändring i ett beslut om avlägsnande ur landet kan sökas hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om avlägsnande ur landet finns i utlänningslagen.

  • Avvisning: Migrationsverket fattar ett beslut om avvisning för en utländsk person som har kommit till Finland utan uppehållstillstånd och för vilken ett negativt beslut om uppehållstillstånd fattas.
  • Utvisning: För en utländsk person som har eller har haft uppehållstillstånd eller registrerad uppehållsrätt i Finland kan ett beslut om utvisning fattas för att avlägsna personen ur landet.

Frivillig återresa och avlägsnande ur landet under ledsagning

En person som fått ett beslut om avlägsnande ur landet ska lämna landet inom en viss tid och i första hand frivilligt. I Finland administreras frivillig återresa för vissa grupper (t.ex. personer som fått ett negativt asylbeslut) av Migrationsverket och förläggningarna för asylsökande. Dessutom tillhandahåller Internationella Organisationen för Migration (International Organization for Migration, IOM) bland annat rådgivning om återresa.

Om personen inte lämnar landet frivilligt kan han eller hon avlägsnas under ledsagning. Ledsagaren kan följa med personen antingen under en del av resan eller ända fram till destinationslandet. Vid avlägsnande ur landet under ledsagning är det i regel poliser som fungerar som ledsagare. 

Polisen eller gränskontrollmyndigheten ansvarar för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet, dvs. avlägsnanden ur landet. Diskrimineringsombudsmannen övervakar verkställandet av avlägsnanden ur landet.