Tillgänglighetsutlåtande

Det här är diskrimineringsombudsmannens tillgänglighetsutlåtande.  Webbsidan syrjintä.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 22.9.2020. Denna digitala tjänsts tillgänglighet har utvärderats med hjälp av en tredje parts tekniska verktyg.

Denna webbplats har publicerats: 22.9.2020

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Diskrimineringsombudsmannens webbplats uppfyller de flesta av tillgänlighetskraven enligt WCAG 2.1 A & AA med några undantag. 

  • På webbplatsen finns otextade videon på teckenspråk. Innehållet i dessa videon är ändå sådant vars information finns på denna webbplats. 
  • På webbplatsen finns inbäddade YouTube-klipp som saknar en beskrivande rubrik (title). (WCAG 4.1.2)
  • Alla PDF-filer är inte tillgängliga. De otillgängliga PDF-filerna är publicerade före den 23.9.2018 och måste därför inte vara tillgängliga.
  • I mobilversionen finns ett element som kan göra det svårare för personer som använder tillgänlighetsverktyg att förstå var på sidan man rör sig. 

Sociala medier

Diskrimineringsombudsmannen tar i beaktande tillgänglighetskraven i sina kanaler på sociala medier enligt de möjligheter som respektive kanal erbjuder. Visuellt och audiovisuellt material som producerats före den 23.9.2020 kan ha bristfällig tillgänglighet. 

Tillgänglighetsrespons

Ge tillgänglighetsrespons genom att kontakta oss per e-post: [email protected] 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000