Anvisningar för hur du kontaktar diskriminerings­ombudsmannen

Har du upplevt diskriminering? Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen per telefon, e-post, brev eller genom att fylla i kontaktblanketten. 

Vi betjänar dig på finska, svenska eller engelska. Du kan också kontakta oss skriftligen på något annat språk. När du kontaktar diskrimineringsombudsmannen önskar vi att ditt meddelande är högst två sidor långt.

Ditt meddelande ska helst svara på följande frågor:

  • Var och när upplever du att du blivit diskriminerad?
  • Vem behandlade dig diskriminerande?
  • På vilket sätt anser du att du blev diskriminerad?
  • Finns det vittnen till händelsen eller skriftligt material? 
  • Har du fört ärendet vidare för behandling annanstans?
  • Vilken myndighet behandlar/har behandlat ditt ärende? (t.ex. riksdagens justitieombudsman, polisen, förvaltningsdomstolen)

Bifoga kopior av beslut eller andra handlingar som gäller ärendet.

Skicka skyddad e-post

Om du vill kan du skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden till oss som skyddad e-post. Det är gratis, enkelt och säkert att använda tjänsten.

Registrera dig som användare av skyddad e-post här. Öppna bekräftelselänken som skickats till den e-postadress du har uppgett. Nu kan du skicka skyddad e-post samt bifoga dokument och bilagor (max 150 MB. Du kan också komprimera filen). En bekräftelse skickas till din e-post när meddelandet har sänts.

Här hittar du detaljerade anvisningar med bilder som visar hur du skickar skyddad e-post (PDF).