Kontaktuppgifter till byrån

E-postadress:

E-post: yvv(at)oikeus.fi
Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi
Myndighetsinformation: yvv(at)oikeus.fi
Media: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Ärenden som rör människohandel: ihmiskauppa.yvv(at)oikeus.fi
Ärenden som rör våld mot kvinnor: yvv.nkv(at)oikeus.fi 

Om du vill kan du skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden till oss som skyddad e-post. Läs mer på så tar du kontakt -sidan.

Telefonnummer:

Kundtjänst: 0295 666 817 (kundtjänstens öppetider).
Växel: 0295 666 800
Växel på svenska: 02956 66925
Media: 0295 666 813 
Fax: 0295 666 829

Postadress:

Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Nätfaktureringsadress

EDI-kod: 003702459747233
Nätfaktureringsoperatör: Posti Messaging oy
Operatörens förmedlarkod: FI28768767
FO-nummer: 0245974-7
Momsnummer: FI02459747
Referensnummer: 1500230300 YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU (YVV)

Byråns personal:

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman

Förvaltningsenheten 

Förvaltningschef Kari Kananen
Sekreterare Nicolas Grigorjeff
Planerare Paula Hannus
Avdelningssekreterare Elena Leinonen
Administrativexpert Juho-Pekko Ryhänen

Enheten för likabehandling 

Ledande specialsakkunnig, enhetschef Robin Harms
Specialsakkunnig Jussi Aaltonen
Sakkunnig Airin Bahmani
Specialsakkunnig Elli Björkberg
Specialsakkunnig Matti Jutila
Sakkunnig Elin Jungar
Specialsakkunnig Marko Leimio
Sakkunnig Mervi Majoinen
Sakkunnig Ville Rantala
Specialsakkunnig Eeva Tupi
Sakkunnig Ella Kovanen
Sakkunnig Toni Tuomi
Högskolepraktikant Anni Kuoppamaa
Högskolepraktikant Piia Pöyry

Enheten för rapportering om de mänskliga rättigheterna och utlänningars rättigheter

Ledande specialsakkunnig, enhetschef Tiina Valonen
Forskare Heini Kainulainen
Specialsakkunnig Päivi Keskitalo
Sakkunnig Elsa Korkman
Specialsakkunnig Maija Koskenoja
Specialsakkunnig Marjo Rantala
Specialsakkunnig Joonas Rundgren
Specialsakkunnig Anni Valovirta
Specialsakkunnig Liisa Välimäki
Specialsakkunnig Linnea West

Kommunikations­enheten 

Kommunikationschef Maria Swanljung
Kommunikationsexpert Miia Seppänen
Kommunikationsplanerare Janina Waenthongkham