Ombudsmannens uppgift

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannens uppdrag omfattar också främjande av förhållandena, rättigheterna och ställningen för sådana grupper som riskerar att utsättas för diskriminering, såsom utlänningar. Ombudsmannen övervakar också avlägsnande av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel.

Kristina Stenman arbetar som diskrimineringsombudsman sedan den 1.8.2020. Statsrådet utnämner diskrimineringsombudsmannen för högst fem år i taget. Ombudsmannens uppgifter och rättigheter har inskrivits i diskrimineringslagen och lagen om diskrimineringsombudsmannen. Några av ombudsmannens uppgifter och rättigheter är också inskrivits i utlänningslagen. I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar delegationen för likabehandlingsärenden.

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman 

Kristina Stenman

Kristina Stenman arbetar som diskrimineringsombudsman. Hon tillträdde tjänsten 1.8.2020. 

Kristina Stenman föddes i en tvåspråkig familj i Helsingfors 1962. Stenman har studerat juridik samt engelska och kulturantropologi vid Helsingfors universitet. Under den tiden satt hon också i studentkårens styrelse vid Helsingfors universitet i ett par år och fokuserade särskilt på HUS internationella verksamhet och människorättsfrågor.

Stenman avlade juris kandidatexamen 1991. Då hade hon redan börjat arbeta på Flyktingrådgivningen rf där hon fortsatte som jurist och senare som verksamhetsledare fram till 2006, med några avbrott på grund av två föräldraledigheter och ett uppdrag som specialmedarbetare. Hon arbetade sedan som forskare vid Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi och bistod professor Martin Scheinin i hans roll som särskild rapportör för FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Åren 2007–2010 arbetade hon som biträdande stadsdirektör i Vasa och 2011–2016 som migrationsdirektör vid inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. Dessutom var hon ordförande för delegationen för internationella människorättsärenden 1996–2003 och vice ordförande till 2007, och ledamot i delegationen för etniska relationer och arbetsutskottets ordförande 2011–2016.

Innan Stenman blev diskrimineringsombudsman var hon stadsdirektör i Jakobstad 2016–2020. 

Kristina Stenman är gift och har två vuxna barn. Hon förbereder också en doktorsavhandling i rättshistoria vid Helsingfors universitet om utvecklingen av flyktingrätten i de nordiska länderna.