Besök och tillgänglighet

Besök

Adress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors.

Boka alltid tid för personliga besök på diskrimineringsombudsmannens byrå. 

Diskrimineringsombudsmannens verksamhetslokaler finns i Böle, på åttonde våningen av en kontorsbyggnad. Ingång från Bangårdsvägen. Kontorsbyggnadens reception finns på våning -1 och håller öppet på vardagarna klockan 08.00–16.15. 

Tillgänglighet

Tillgänglighet har beaktats i diskrimineringsombudsmannens verksamhetslokaler. Dörröppningarna till byråns mötesrum har låga trösklar. Det finns en tillgänglig toalett i verksamhetslokalen.

Ingången för besökarna finns via skjutdörrarna vid huvudentrén (Bangårdsvägen 9, Helsingfors). Vid huvudentrén finns en rullstolshiss till entrévåningen och receptionen varifrån besökarna guidas vidare. Receptionen ligger till höger om ingången. Mellan våningarna åker man hiss.
Ledar- och assistanshundar är välkomna.