Har jag blivit diskriminerad?

Att utsättas för diskriminering är ofta en känslomässigt tung erfarenhet. Om du misstänker att du har blivit diskriminerad, finns det flera instanser i Finland som du kan kontakta och som kan hjälpa dig bedöma situationen. Det kan vara svårt att bedöma själv om det har varit fråga om olaglig diskriminering i den aktuella situationen. Diskrimineringsombudsmannen bedömer ditt ärende särskilt med stöd av diskrimineringslagen. På denna webbsida hittar du även information om andra instanser som behandlar ärenden som inte tillhör diskrimineringsombudsmannens verksamhetsområde.

Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, kan du 

  • försöka reda ut saken med den part som du misstänker ha diskriminerat dig
  • kontakta en behörig myndighet, till exempel diskrimineringsombudsmannen, arbetarskyddsmyndigheterna hos regionförvaltningsverket eller andra instanser som erbjuder hjälp och rådgivning och kan bedöma din situation
  • föra ditt ärende till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling
  • anmäla brott till polisen.

Har jag blivit diskriminerad?

Bedömningen av eventuell diskriminering inleds genom att identifiera särbehandling. Det är uppenbart fråga om särbehandling till exempel i en situation där magistraten inte vill viga ett samkönat par eller där man i en bostadsannons utesluter en viss grupp, till exempel utlänningar. Det som är väsentligt vid identifieringen av särbehandling är att ställa frågan: har jag blivit behandlad på ett annat sätt än andra? 

Att behandla människor på olika sätt är inte förbjudet i sig. Det är förbjudet då orsaken till behandlingen är någon förbjuden grund för diskriminering som hänför sig till personen. Diskrimineringsgrunder som är förbjudna enligt diskrimineringslagen är ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Vidare ska det i ärendet även komma fram omständigheter som bevisar att särbehandlingen uttryckligen orsakas av en förbjuden diskrimineringsgrund. En sådan omständighet skulle till exempel kunna vara att en person i kundtjänst uttalar en persons ursprung eller funktionsnedsättning som grund för särbehandlingen. 

Ibland kan även lika behandling av människor vara diskriminering. Till exempel ett förbud mot huvudbonader på en restaurang gäller i sig alla, men den kan särskilt riktas mot personer som av religiösa skäl använder något slags huvudbonad. 

När du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, fundera på följande frågor:

  • Blev jag behandlad på ett annat sätt än andra?
  • Orsakades särbehandlingen av någon förbjuden diskrimineringsgrund, alltså någon av mina personliga egenskaper?
  • Varför misstänker jag att jag blev behandlad på ett annat sätt än andra på grund av någon förbjuden diskrimineringsgrund?

Tveka inte att kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå vid oklara situationer. Vi hjälper dig bedöma om ditt ärende handlar om olaglig diskriminering.

När du kontaktar diskriminerings­ombudsmannen

Sakkunniga vid diskrimineringsombudsmannens byrå bedömer alla kontakter som handlar om eventuell diskriminering. De sakkunniga bedömer om ärendet handlar om eventuell diskriminering. 

Diskrimineringsombudsmannen har en omfattande prövningsrätt att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas på basis av en enskild kontakt. Diskrimineringsombudsmannen har flera olika sätt att ingripa i diskriminering och främja likabehandling.  

Även om en person med fog kan uppleva att hen har blivit utsatt för diskriminering, är det nödvändigtvis inte alltid fråga om diskriminering som avses i diskrimineringslagen. I sådana situationer har diskrimineringsombudsmannen inte behörighet att bedöma saken. Då är det lämpligt att någon annan myndighet bedömer situationen. 

Övriga aktörer