Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: lähes kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen vaarantaa vakavasti oikeuden hakea turvapaikkaa

Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut turvaamaan turvapaikanhakuoikeuden toteutumisen kaikissa tilanteissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi, että lähes kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen Raja-Joosepin rajanylityspaikalle vaarantaa vakavasti aidon ja tehokkaan mahdollisuuden jättää kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Mikäli aitoa ja tehokasta pääsyä turvapaikkamenettelyyn ei ole, on olemassa ilmeinen vaara ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuskiellon loukkauksesta. 

Valtioneuvosto on tehnyt 22.11.2023 päätöksen sulkea lähes kaikki itärajan rajanylityspaikat ja keskittää kansainvälisen suojelun hakeminen Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Valtiolla on velvollisuus turvata ihmisen aito ja tehokas pääsy turvapaikkamenettelyyn. Tämä tarkoittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan muun muassa velvollisuutta pitää riittävä määrä rajanylityspaikkoja avoinna kansainvälistä suojelua hakeville, ottaa vastaan turvapaikkahakemukset ja tutkia ne.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi, että lähes kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen Raja-Joosepin rajanylityspaikalle vaarantaa vakavasti mahdollisuuden päästä aidosti ja tehokkaasti turvapaikkamenettelyyn. 

- Oikeus hakea turvapaikkaa, palautuskielto ja joukkokarkotuksen kielto ovat EU-oikeuden ja Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita. Mikäli aitoa ja tehokasta pääsyä turvapaikkamenettelyyn ei ole, on olemassa ilmeinen vaara ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuskiellon loukkauksesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman painottaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että kansainväliset velvoitteet sitovat Suomea turvapaikanhakijoita koskevissa päätöksissä. Kansallista lainsäädäntöä ei voida tulkita ja toimeenpanna siten, että se rikkoisi näitä velvoitteita.

Kaiken kaikkiaan perus- ja ihmisoikeuksia voi rajoittaa vain, kun se on välttämätöntä ja vain sen verran kuin se on tarpeen. Oikeus hakea kansainvälistä suojelua on kuitenkin turvattava kaikissa olosuhteissa. Palautuskielto on Suomea kaikissa tilanteissa ehdottomasti velvoittavaa oikeutta. Palautuskiellolla turvataan oikeus elämään sekä suojellaan kidutukselta ja epäinhimilliseltä ja halventavalta kohtelulta.

Muun muassa EU:n menettelydirektiivi turvaa kattavat oikeudet kaikille, jotka ovat pyytäneet kansainvälistä suojelua riippumatta siitä, onko tämä pyyntö esitetty tietyssä paikassa tai oikealle viranomaiselle. Nämä oikeudet eivät toteudu, jos henkilöiden pyynnöt hakea turvapaikkaa suljetuilla rajanylityspaikoilla jätetään huomioimatta.

Aidon ja tehokkaan turvapaikanhakuoikeuden ja palautuskiellon toteutuminen kaikille yhdenvertaisesti edellyttää sitä, että henkilöiden haavoittuva asema tunnistetaan ja huomioidaan. Rajavartiolain mukaan myös turvapaikanhaun keskittämisen tilanteissa on huomioitava haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, niin että yksittäistapauksessa voidaan poiketa vaatimuksesta jättää hakemus rajanylityspaikalla, johon hakemusten vastaanotto on keskitetty.

- Rajavartiolaitoksen on nyt varmistettava, että jokainen rajalla tehtävää suorittava osaa tunnistaa haavoittuvuudet ja että on olemassa toimivat prosessit haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden Suomeen saamiseksi, Stenman toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa lisäksi, että valtioneuvoston tulee jatkuvasti arvioida kansainvälisen suojelun keskittämispäätöstä ja muuttaa päätöstä välittömästi, kun toimenpiteen välttämättömyys lakkaa.

Lisätietoa 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun viestintä, puhelin: 0295 666 813, sähköposti: [email protected]

Valtuutetun tehtävä ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistämiseksi 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa. Valtuutetun tavoitteena on edistää haavoittuvimmassa asemassa olevien ulkomaalaisten, kuten turvapaikanhakijoiden ja paperittomien ihmisten oikeuksien toteutumista.

Valtuutetulla on oikeus tulla kuulluksi yksittäisissä turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen karkottamista koskevissa asioissa. Valtuutetulla on myös laaja tiedonsaantioikeus ulkomaalaisasioissa. Valtuutetulla on pääsy ulkomaalaisia koskevaan henkilörekisteriin (ulkomaalaisrekisteri), ja oikeus saada tiedoksi muun muassa kaikki maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien ulkomaalaislain nojalla tekemät päätökset. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on lisäksi valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Tietoa valtuutetun kaikista lakisääteisistä tehtävistä.

24.11.2023