Ovttaveardásašvuođaáššiid ráđđádallangoddi

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahaga olis doaibmá ovttaveardásašvuođaáššiid ráđđádallangoddi.

Ráđđádallangotti bargu lea ovddidit ovttaveardásašvuođa almmolaš dásis, bargat gulahallan- ja dieđuid lonohallankanálan eastadan dihte vealaheami oassebeliid gaskkas ja gieđahallat ovttaveardásašvuhtii laktáseaddji jearaldagaid.

Ráđđádallangoddi čohkiida vealaheami eastadeami ja ovttaveardásašvuođa ovddideami dáfus mearkkašahtti doibmiin. Ráđđádallangotti sátnejođiheaddjin doaibmá ovttaveardásašvuođaáittardeaddji. Ráđđádallangotti bargguin, čoakkádusas ja doaimmain ásahuvvo dárkileappot stáhtaráđi ásahusain.

Stáhtaráđđi ásaha ráđđádallangotti golmma jahkái hávális. Ráđđádallangoddi lea iehčanas ja sorjjasmeahttun doaibmaorgána.

Ráđđádallangotti čoakkádus doaibmabajis 6.11.2023-5.11.2026

Stáhtaráđđi lea ásahan doaibmabadjái 6.11.2023-5.11.2026 ráđđádallangoddái čuovvovaš lahtuid (baji áigge soitet rievdat):

Sátnejođiheaddji
Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji Kristina Stenman

Lahtut

 • Ira Custódio, Mánáidsuodjalusa Guovddášlihttu rs
 • Mika Happonen, Ruhtaministeriija
 • Abdirahim Hussein, Moniheli rs
 • Seija Jalkanen, bargo- ja ealáhusministeriija
 • Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry (Bealjehemiid lihttu rs)
 • Niina Kilpelä, birasministeriija
 • Antti Kivijärvi, Nuoraiddutkansearvi rs
 • Anni Koivisto, Sámediggi/Saamelaiskäräjät
 • Sari Kokko, Doaibmaváttogiid forum rs
 • Henri Kontkin, Suoma stuđeantagottiid lihttu
 • Christine Kotzev, Svenska Finlands folkting
 • Katri Kuusikallio, USKOT-forum rs
 • Hanna Lahti, Invalidiliitto ry (Invaliidalihttu rs)
 • Jarkko Lahtinen, Gielddaidlihttu
 • Katja Leppänen, Ealáhuseallima guovddášlihttu rs
 • Jaakko Lindfors, Oahpahusráđđehus
 • Henry Lindgren, Davvi-Suoma guovlluhálddahusdoaimmahat
 • Päivi Majaniemi, Suoma romániidsearvi rs
 • Javiera Marchant Aedo, Antirasistinen foorumi (Antirasisttalaš forum)
 • Pargol Miraftabi, Amnesty rs
 • Shugri Mohamed, Suoma somalialaččaid lihttu
 • Dennis Rehn, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Nada Al Omair, vuoigatvuođaministeriija
 • Martta October, Ihmisoikeusliitto (Olmmošvuoigatvuođalihttu)
 • Anssi Pirttijärvi, oahpahus- ja kulturministeriija
 • Maaret Pulliainen, SAK rs
 • Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto (Digi- ja álbmotdiehtovirgedoaimmahat)
 • Atte Rytkönen-Sandberg, Suomen yrittäjät ry (Suoma fitnodatdoallit rs)
 • Satu Räsänen, Valvira
 • Tero Saarikivi, Poliisihallitus (Bolesráđđehus)
 • Miika Sahamies, Akava
 • Minna Ahtiainen, STTK rs
 • Johanna Sakko, Rihkusoaffargohcin (RIKU)
 • Milla Sandt, sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija
 • Olga Silfver, Monika-Nissonat lihttu rs
 • Reetta Siukola, Dearvvašvuođa ja buresbirgejumi lágádus
 • Hanne Huvila, sisministeriija
 • Niklas Vaalgamaa, SETA ry (seksuála dásseárvu rs)
 • Mika Välimaa, Kynnys rs