Skip to Content

Ovttaveardásašvuođa­áittardeaddji

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji lea iehčanas ja sorjjasmeahttun eiseváldi, guhte darvána vealaheapmái ja ovddida ovttaveardásašvuođa. Áittardeaddji doaibmá maid našuvnnalaš olmmošgávperaporterejeaddjin ja goziha riikkas eretgohččuma ollašuhttima. Barggut sisttisdollet lassin olgoriikkalaččaid vuoigatvuođaid ja sajádaga ovddideami.

Oktavuođadieđut

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä on seurata naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, kansallisen lainsäädännön toimivuutta ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista.

Áššehasbálvalus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on riippumaton ja itsenäinen viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kristina Stenman.

Sámiid vuoigatvuođat

Sápmelaččain eamiálbmogin lea vuođđolágas dorvvastuvvon vuoigatvuohta doalahit ja ovddidit iežaset giela ja kultuvrra. Eamiálbmoga sajádahkii gullá nannosit gillii ja kultuvrii guoski iešstivrejupmi.