Hoppa till innehåll

Alla har rätt till måndagar! Arbetet för likabehandling av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet fortsätter

Österrike ordnade inom ramen för sitt program under EU-ordförandeskapet ett möte för de ombudsmän som ansvarar för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning (Meeting of the EU Ombudspersons for Persons with Disabilities, 15–16 November 2018, Vienna). Även jag hade igår möjlighet att hålla ett anförande om att främja likabehandling av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Vår kampanj Alla har rätt till måndagar, som börjar vara på slutrakan, är en del av den kontinuerliga verksamhet som inleddes genom den utredning om hur personer med funktionsnedsättning upplever diskriminering i vardagen som vi gjorde 2016. Av de personer med funktionsnedsättning som deltog i utredningen var över 80 procent utanför arbetsmarknaden även om deras utbildningsnivå i stor utsträckning befolkningens allmänna utbildningsnivå. Ett beklagligt faktum var också att 90 procent av respondenterna ansåg att deras funktionsnedsättning försatte dem i en svagare ställning i arbetslivet. Under det senaste året hade över 35 procent av respondenterna utsatts för diskriminering vid rekrytering medan över 40 procent hade diskriminerats i arbetslivet.

Utredningen fick oss att fundera på hur diskrimineringsombudsmannen tillsammans med andra aktörer, såsom arbetsmarknadsorganisationer eller handikapporganisationer, skulle kunna främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Vi lyfte fram ärendet i sektionerna inom delegationen för likabehandlingsärenden. Sektionen för ärenden som gäller personer med funktionsnedsättning och arbetslivssektionerna började tillsammans arbeta för ett gemensamt evenemang, en arbetslivsmässa för att främja sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning. Det lyckade evenemanget samlade hundratals personer – såväl arbetsgivare som arbetstagare. Vi måste fundera på hur vi kan vidareutveckla det goda konceptet.

Vår kampanj om likabehandling och delaktighet för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden som vi genomfört tillsammans med Människorättscentret är nu på slutrakan. Kampanjen har på ett utmärkt sätt skapat en diskussion om hur dåligt representerade personer med funktionsnedsättning är på arbetsmarknaden. Såsom Sirpa Rautio förde fram i sin gästartikel ser vi i Finland fortfarande av tradition personer med funktionsnedsättning som föremål för åtgärder i stället för att de skulle ha likvärdiga rättigheter och ses som aktiva människor. Därför har rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning inte uppmärksammats särskilt mycket i de politiska beslut som gäller personer med funktionsnedsättning.

Jag vill att sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning ska uppmärksammas och stödjas mer både nu och i framtiden. Skulle det vara dags för nästa regering att utarbeta ett nationellt program för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning och fastställa konkreta och tillräckligt ambitiösa mål för att förbättra sysselsättningen? Också det här seminariet har visat att olika medlemsstater har olika modeller. Nu är det dags att utveckla Finlands modell. Alla gynnas av att stärka likabehandlingen och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Alla har rätt till måndagar!