Hoppa till innehåll

Likabehandlingsplanering

Statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter ska ha en likabehandlingsplan för att främja likabehandling. Skyldigheten gäller också arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda och utbildningsanordnare. Planen som är förenlig med den nya diskrimineringslagen ska vara klar senast 1.1.2017. Likabehandlingsplanen kan kombineras med andra planer, såsom jämställdhetsplanen, eller utarbetas separat.

Likabehandlingsplanen kan innehålla åtgärder genom vilka olika befolkningsgrupper kan anlita tjänster på lika villkor, till exempel genom tillgänglighet, tolktjänster, broschyrer på olika språk och tillgängliga kommunikationskanaler.

Likabehandlingsplanen ska också innehålla åtgärder för hur myndigheten som arbetsgivare främjar likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen kan föra ett ärende avseende försummelser av planeringsskyldigheten vidare till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling. Nämnden kan ålägga parten att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter, och vid behov förena åläggandet med vite.