Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer till polisinrättningen i Helsingfors till vidare åtgärder vad gäller den diskriminerande Kuri1-operationen mot romer

Diskrimineringsombudsmannen har gett rekommendationer till polisinrättningen i Helsingfors om vidare åtgärder vad gäller den diskriminerande Kuri1-operationen mot romer. Diskrimineringsombudsmannens rekommenderar bland annat att Polisstyrelsen utvecklar sin verksamhet för att försäkra sig om att förbudet mot etnisk profilering följs ordentligt vid alla polisinrättningar. Rekommendationerna har upprättats på basis av ett rundabordssamtal som diskrimineringsombudsmannen ordnade.

Diskrimineringsombudsmannen ordnade 23.11.2023 ett rundabordssamtal om preventions- och informationsinsamlingsoperationen Kuri1 som polisinrättningen i Helsingfors riktat mot romer under åren 2013–2015 och de frågor som Polisstyrelsens avgörande år 2023 lyft fram. Utöver diskrimineringsombudsmannen deltog representanter bland annat för inrikesministeriets polisavdelning, polisinrättningen i Helsingfors, Polisstyrelsens laglighetsövervakning och romska organisationer.

Diskrimineringsombudsmannens rekommenderar att Polisstyrelsen utvecklar sin verksamhet för att försäkra sig om att förbudet mot etnisk profilering har anammats helt vid alla polisinrättningar. Polisstyrelsen rekommenderas också att utveckla och genomföra datainsamling om huruvida etnisk profilering förekommer i polisens verksamhet.

För att öka dialogen och förtroendet rekommenderar diskrimineringsombudsmannen att polisinrättningarna för regelbundna diskussioner med romer om polisverksamhet som riktas mot dem. Med öppet och ärligt informationsutbyte kan den misstro som den romska befolkningen hyser mot polisen minskas.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att polisen satsar på mer omfattande antirasistiskt arbete på alla nivåer samt försäkrar sig med riktade åtgärder om efterlevnaden av förbudet mot etnisk profilering inom polisverksamheten. Utvecklingen av likabehandlingsplanering är också ett bra sätt att ingripa i strukturella likabehandlingsproblem.

”Kuri1-operationen handlade om en djup strukturell rasism som måste identifieras och erkännas för att möjliggöra icke-diskriminerande polisverksamhet och öka förtroendet för polisen. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att alla polisinrättningar går igenom slutsatserna om den diskriminerande naturen av Kuri1-operationen och de diskriminerande förfarandena på alla nivåer. Att polisledningen är engagerad och visar exempel har en stor betydelse för detta”, säger diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman.

Under våren 2025 kommer diskrimineringsombudsmannen att ordna ett nytt rundabordssamtal där man granskar genomförandet av ombudsmannens rekommendationer till vidare åtgärder och om det har skett framsteg vad gäller förtroendet mellan polisen och den romska befolkningen.

Läs diskrimineringsombudsmannens rekommendationer till polisinrättningen i Helsingfors till vidare åtgärder vad gäller den diskriminerande Kuri1-operationen mot romer (PDF).

14.05.2024