Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset Helsingin poliisilaitokselle romaneita syrjineen Kuri1-operaation osalta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut Helsingin poliisilaitokselle  suositukset jatkotoimenpiteitä varten romaneita syrjineen Kuri1-operaation osalta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee muun muassa poliisihallitusta kehittämään toimintaansa sen varmistamiseksi, että etnisen profiloinnin kielto on täysimääräisesti sisäistetty kaikissa poliisilaitoksissa. Suositukset on laadittu yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämän pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden pohjalta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti 23.11.2023 pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin Helsingin poliisilaitoksen romaneihin vuosina 2013–2015 kohdistamaa Kuri1 -ennaltaestämis- ja tiedonkeruuoperaatiota ja poliisihallituksen vuoden 2023 ratkaisun esiin nostamia kysymyksiä. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistui yhdenvertaisuusvaltuutetun lisäksi edustajia muun muassa sisäministeriön poliisiosastolta, Helsingin poliisilaitoksesta, poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta ja romanijärjestöistä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee poliisihallitusta kehittämään toimintaansa sen varmistamiseksi, että etnisen profiloinnin kielto on täysimääräisesti sisäistetty kaikissa poliisilaitoksissa. Lisäksi poliisihallitusta suositellaan kehittämään ja toteuttamaan tiedonkeruuta siitä, esiintyykö poliisitoiminnassa etnistä profilointia.

Vuoropuhelun ja luottamuksen lisäämiseksi yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että poliisilaitokset keskustelevat säännöllisesti romanien kanssa poliisitoiminnan kohdentumisesta heihin. Avoimella ja rehellisellä tiedon vaihdolla on mahdollista hälventää romaniväestön poliisitoimintaan liittyvää epäluottamusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee poliisia kaikilla tasoilla panostamaan laajempaan antirasistiseen työhön sen lisäksi, että kohdennetuilla toimenpiteillä varmistetaan etnisen profiloinnin kiellon noudattaminen poliisitoiminnassa. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnittelun kehittäminen on toimiva tapa puuttua rakenteellisiin yhdenvertaisuusongelmiin.

”Kuri1-operaatiossa oli kyse syvälle rakenteisiin menevästä romaneihin kohdistuvasta rasismista, jonka tunnistaminen ja tunnustaminen on edellytys syrjimättömälle poliisitoiminnalle ja luottamuksen parantamiselle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että johtopäätökset Kuri1-operaation syrjivästä luonteesta ja syrjivistä menettelyistä käydään läpi kaikissa poliisilaitoksissa kaikilla tasoilla. Poliisijohdon sitoutumisella ja esimerkillä on tässä suuri merkitys”, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tulee järjestämään keväällä 2025 uuden pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuudessa tullaan käsittelemään, kuinka valtuutetun suosituksia jatkotoimenpiteiden osalta on toimeenpantu ja, millaisia kehitysaskeleita poliisin ja romaniväestön välisen luottamuksen parantamiseksi on otettu.

Lue kaikki yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset Helsingin poliisilaitokselle romaneita syrjineen Kuri1-operaation osalta (PDF).

14.05.2024