Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder en fast tjänst som specialsakkunnig (arbetslivet)

Den specialsakkunniga fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering. Till uppgifterna hör bland annat att utreda anmälningar i diskrimineringsärenden, trygga att personers rättigheter förverkligas, bereda ombudsmannens utlåtanden och initiativ, göra utredningar, skriva och koordinera rapporter och berättelser, delta i arbetsgrupper, fungera som utbildare samt utföra andra uppgifter i anslutning till ombudsmannens verksamhetsområde.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss förtrogenhet med grundrättighetsfrågor, mänskliga rättigheter och likabehandlingsfrågor (särskilt inom arbetslivet), samt kunnande inom arbets-, förvaltnings- och processrätt. Som särskild merit bedöms erfarenhet av uppdrag inom laglighetsövervakning, övervakning av rättigheter, fungerande som rättsligt biträde samt ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling (särskilt inom arbetslivet). De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har högre rättsvetenskaplig högskoleexamen.

Den som väljs till uppgiften förväntas även inneha initiativ- och samarbetsförmåga, ett självständigt arbetssätt, god skriftlig och muntlig framställningsförmåga, förmåga att bedöma olika lösningsalternativs samhälleliga påverkan samt god interaktionsförmåga.

Anställningens omfattning

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tjänst
Inleds: 19.8.2024 eller enligt avtal.
Ansökningstiden går ut: 30.5.2024 16:15. Sök platsen på valtiolle.fi. 
Lön: Lönen för tjänsten, beroende på sökandens tidigare arbetserfarenhet, föreslås att fastställas antingen på kravnivå 18 (4338,36 euro/mån) eller 19 (4598,58 euro/mån). Därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad löneandel som i tjänsteförhållandets början de första 6 månaderna, beroende på personens utbildning och erfarenhet, i allmänhet brukar vara ca. 14–23 % av den uppgiftsspecifika lönen. Löneandelen som baserar sig på den personliga arbetsprestationen kan vara högst 50% av den uppgiftsspecifika lönen.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Robin Harms
Ledande specialsakkunnig, enhetschef
0295 666 815
[email protected] 

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.
 

15.05.2024