Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer för en mer fungerande upphandling av funktionshindertjänster

Organiseringen av transporttjänster för personer med funktionsnedsättning ger upphov till problem med jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Dessa problem har sin grund i att kommuner och lokala myndigheter, och senare välfärdsområden, har konkurrensutsatt transportkontrakt och att priset har dominerat som urvalskriterium. På basis av kontakter diskrimineringsombudsmannen verkar det som om färdtjänsten fungerar osäkert och tillgången på taxibilar har försämrats. 

Diskrimineringsombudsmannen har utrett om likabehandling garanteras för användare av färdtjänst enligt funktionshinderservicelagen, oberoende av bostadsort och transportbehov. På basis av denna undersökning har ombudsmannen utarbetat rekommendationer till välfärdsområdena om organisationen av transporttjänster för personer med funktionsnedsättning. 

Läs mer:

29.02.2024