Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset vammaispalveluiden toimivampaan hankintaan sekä kutsu Teams-kahveille 

Vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden järjestämisessä esiintyy vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. Ongelmat juontuvat kuntien ja kuntayhtymien ja sittemmin hyvinvointialueiden kilpailuttamiin kuljetuspalveluiden hankintasopimuksiin ja hinnan ensisijaisuuteen valintakriteerinä. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleiden yhteydenottojen perusteella näyttää siltä, että kuljetuspalvelun toimivuus on muuttunut epävarmaksi ja taksien saatavuus on heikentynyt. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on selvittänyt, toteutuuko vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden käyttäjien yhdenvertaisuus heidän asuinpaikastaan ja kuljetustarpeistaan riippumatta. Valtuutettu on selvityksen pohjalta laatinut hyvinvointialueille suositukset vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden järjestämiseksi. 

Lue lisää:

KUTSU Teams-kahveille 12.3.2024 klo 9–10

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kutsuu hyvinvointialueiden edustajia Teams-kahveille keskustelemaan lisää vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden hankinnoista. 

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa yhdenvertaisuusvaltuutetun kuljetuspalveluselvityksen tekijä, sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut juristi Susanna Lehti esittelee selvityksen tuloksia sekä antaa lisätietoja suosituksista. 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 8.3.2024 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/C9B432E46FD25921

29.02.2024