Hoppa till innehåll

Vi behövs alla för att eliminera rasism och strukturellt förtryck

Vi måste verka aktivt som samhälle för att eliminera rasism. Tiden då vi diskuterade huruvida det finns rasism i Finland är förbi. Rasism är ett allvarligt problem som förhindrar rätten till jämlikhet för många. Nu är det dags att agera.

Denna vecka firar vi den nationella veckan mot rasism, som infaller samma vecka som FN-dagen mot rasism den 21 mars. Rasism kan ta olika uttryck, som strukturer, hatretorik, våld, diskriminering eller till synes neutrala rutiner som i verkligheten utesluter individer eller människogrupper som betraktas som icke-vita. Rasism bör inte enbart ses som enskilda fall, utan det gäller att identifiera den underliggande strukturella diskrimineringen och rasismen.

Rasism uppfattas bäst av en person som den riktas mot personligen. Rasismens utbredning framkommer i flera studier, i kontakterna till diskrimineringsombudsmannen och i polisens statistik över hatbrott. I bakgrunden finns ofta fördomar som gäller hudfärg, namn eller religion. Målet med veckan mot rasism är att påverka dessa fördomar och rådande attityder. ⠀

Rasism är skadligt för hela samhället, eftersom det urholkar goda möten och upplevelser av delaktighet – de resurser som används för att bygga ett samhälle där var och en kan ge sitt bidrag. Ett samhälle där varje människa är värdefull och jämlik. Vi behövs alla för att eliminera rasism och strukturellt förtryck. Marginaliserade människor ska inte behöva ansvara för detta arbete. Många av våra tanke- och handlingssätt är rasistiska trots att vi själva inte märker eller vill erkänna det. Vi identifierar bäst enskilda rasistiska gärningar, men attityder och strukturer som förhindrar människors rätt till jämlikhet är farligast.

Det finländska samhället, även alla myndigheter, ska göra sitt allt för att ingripa i diskriminering och rasism. Det börjar med att vi erkänner att det finns ett problem, lyssnar på dem som upplevt rasism och handlar aktivt. Tillsammans kan vi skapa ett mer jämlikt Finland för alla.