Hyppää sisältöön

Rasismin ja sortavien rakenteiden poistamiseen tarvitaan meitä kaikkia

Meidän on yhteiskuntana toimittava aktiivisesti rasismin poistamiseksi. Sen aika on ohi, että pohdimme, onko Suomessa rasismia. Rasismi on vakava ongelma ja se estää monelta oikeuden yhdenvertaisuuteen. Nyt on aika toimia. 

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa, joka on samalla viikolla kuin YK:n rasisminvastainen päivä, jota vietetään 21.3. Rasismi voi ilmetä eri muodoissa, kuten rakenteissa, vihapuheena, väkivaltana, syrjintänä tai näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka tosiasiassa sulkevat ulos ei-valkoisiksi nähtyjä yksilöitä tai ihmisryhmiä. Rasismia ei tule nähdä pelkästään yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistettava niiden taustalla oleva rakenteellinen syrjintä ja rasismi.

Rasismin hahmottaa parhaiten henkilö, johon se kohdistuu omakohtaisesti. Rasismin yleisyydestä kertovat myös monet tutkimukset, yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevat yhteydenotot ja poliisin viharikostilastot. Rasismin taustalta löytyy usein ihonväriin, nimeen tai uskontoon liittyviä ennakkoluuloja. Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vaikuttaa näihin ennakkoluuloihin ja vallitseviin asenteisiin. ⠀

Rasismi on vahingollista koko yhteiskunnalle, sillä se syö pohjaa hyviltä kohtaamisilta ja osallisuuden kokemuksilta – niiltä voimavaroilta, joilla rakennetaan yhteiskuntaa, johon jokainen voi tuoda panoksensa. Yhteiskunta, jossa jokainen ihminen on arvokas ja yhdenvertainen. Rasismin ja sortavien rakenteiden poistamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Se työ ei saa jäädä marginalisoitujen ihmisten harteille. Monet ajattelu- ja toimintatapamme ovat osin rasistisia, vaikka emme sitä itse havaitse tai halua tunnustaa. Parhaiten tunnistamme yksittäiset rasistiset teot, mutta vaarallisimpia ovat asenteet ja rakenteet, jotka estävät ihmisiltä oikeuden yhdenvertaisuuteen. 

Suomalaisen yhteiskunnan, myös jokaisen viranomaisen, on tehtävä kaikkensa syrjintään ja rasismiin puuttumiseksi. Se alkaa siitä, että tunnustamme ongelman olemassaolon, kuuntelemme paremmin rasismia kokeneita ja toimimme aktiivisesti. Yhdessä voimme rakentaa yhdenvertaisempaa Suomea jokaiselle.