Hoppa till innehåll

Välkommen till diskrimineringsombudsmannens webbinarium: Främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering i välfärdsområdena

Välfärdsområdena har en central roll i tryggandet av likabehandling av människorna i sitt område och ska se till att tjänsterna erbjuds på ett tillgängligt sätt utan diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen anordnar ett webbinarium om främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering i välfärdsområdena. Under webbinariet går vi igenom hur välfärdsområdena i praktiken kan främja förverkligandet av likabehandling och säkerställa icke-diskriminering i sina tjänster. Webbinariet anordnas tre gånger, två gånger på finska, 5.6. och 7.6, samt en gång på svenska, 8.6.

Webbinariet ger information om likabehandling och diskriminering samt hur diskrimineringslagens förpliktelser ska beaktas i välfärdsområdenas verksamhet. Webbinariet behandlar också likabehandlingsplanering samt ger anvisningar för planeringen. Webbinariet ger också konkreta exempel på god praxis genom vilken likabehandling har framgångsrikt främjats inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Social- och hälsovårdstjänster är väsentliga tjänster för människornas liv, välbefinnande och vardag och det är ytterst viktigt att alla har lika tillgång till dem. I egenskap av myndigheter har välfärdsområdena en skyldighet att främja likabehandling. Syftet med webbinariet är att ge stöd i etableringen av jämlika strukturer och verksamhetsmodeller. 

Att delta i webbinariet

Vi anordnar två webbinarier på finska och ett på svenska. Webbinarierna har samma innehåll på båda språken. Webbinarierna är avsedda i synnerhet för välfärdsområdenas personal och förtroendepersoner, men de är öppna för alla intresserade.

Anmäl dig till webbinariet senast 1.6.

Webbinariet på onsdagen 7.6. kl. 17–18.30 (på finska) tolkas till teckenspråk. Detta webbinarium och webbinariet på svenska spelas också in och kan ses senare med undertexter online. 

Under utbildningen kan deltagarna diskutera teman som behandlas under webbinariet i chatten. Frågor som förknippas med webbinariets teman besvaras av en sakkunnig från diskrimineringsombudsmannens byrå i chatten.

Vad? Ett webbinarium om främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering i välfärdsområdenas verksamhet.
Var? Online med fjärranslutning. Anmälningen till webbinarierna senast 1.6. 
När? På måndagen 5.6. kl. 10–11.30 (på finska), onsdagen 7.6. kl. 17–18.30 (på finska med tolkning till teckenspråk) och torsdagen 8.6. kl. 15–16.30 (på svenska).
För vem? För alla som arbetar, utför kundarbete samt planerar verksamhetsmodeller i välfärdsområdena, regionfullmäktige och alla som är intresserade av främjandet av likabehandling i social- och hälsovårdstjänsterna.

Under hösten 2022 skickade diskrimineringsombudsmannen ett brev till välfärdsområdena. Samma teman behandlas även under webbinarierna. Brevet finns på länken Främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering i välfärdsområdena (pdf).

Principerna för ett tryggare rum

Under diskrimineringsombudsmannens evenemang tillämpar vi principerna för ett tryggare rum, vilket innebär att diskriminerande tal eller agerande inte tillåts under evenemanget. Alla deltagare har rätt att känna sig trygga utan rädsla för diskriminering, trakasserier eller förringande. Var och en som deltar i evenemanget förväntas att med sitt eget agerande bygga ett jämlikt, respektfullt och öppet debattklimat. 

11.05.2023