Hoppa till innehåll

Två tjänster för sakkunniga är lediganslagna på diskrimineringsombudsmannens byrå

De sakkunniga fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering. Till uppgifterna hör bland annat att utreda anmälningar i diskrimineringsärenden, trygga att personers rättigheter förverkligas, bereda ombudsmannens utlåtanden och initiativ, göra utredningar, skriva och koordinera rapporter och berättelser, delta i arbetsgrupper, fungera som utbildare samt utföra andra uppgifter i anslutning till ombudsmannens verksamhetsområde.
De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har högre rättsvetenskaplig eller annan för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med grundrättighetsfrågor, mänskliga rättigheter och likabehandlingsfrågor, samt erfarenhet av att främja tryggandet av individers rättigheter.

Som särskild merit bedöms erfarenhet av att likabehandlingslagens laglighetsövervakning, övrigt ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling, främjande, övervakning och förverkligande av grund- och mänskliga rättigheter laglighetsövervakning samt övrig erfarenhet av att trygga rättigheter genom användning av olika rättsskipningsorgan. Vi värdesätter även erfarenhet av antirastistiskt arbete, annat arbete mot trakasserier, förverkligandet av funktionsnedsatta personers rättigheter samt erfarenhet av påverkansarbete i likabehandlingsfrågor.

Läs mer på rekryteringstjänsten valtiolle.fi 

Sista ansökningsdag är 25.3.2024 kl. 16.15. 

15.03.2024