Hoppa till innehåll

Ode för likabehandling- panelen diskuterade främjande av likabehandling, tillgänglighet och samernas rättigheter

I början av mars arrangerade diskrimineringsombudsmannen en valpanel med temat likabehandling och mänskliga rättigheter. Panelen, som lotsades av Jani Toivola, diskuterade främjande av likabehandling, förbättrande av de ungas välmående, bekämpning av rasism och diskriminering, förbättrande av tillgängligheten samt ursprungsfolkens rättigheter. Under diskussionen presenterade paneldeltagarna också sina förslag till punkter som främjar likabehandling för regeringsprogrammet.

Under diskussionen tog paneldeltagarna bland annat ställning till reformen av sametingslagen. Samtliga paneldeltagare svarade efter någon eftertanke ja, när de tillfrågades om de i riksdagen skulle ha godkänt en lag om sametinget med det innehåll som omkullkastades i februari. Panelen gav också sitt enhälliga stöd till utarbetandet av ett regnbågspolitiskt handlingsprogram och ett nytt handlingsprogram mot rasism. 

I valdebatten gav paneldeltagarna också sina svar på de frågor som organisationernas representanter ställde. Ordförande för Seta ry Pekka Rantala frågade paneldeltagana vilket deras viktigaste mål är för följande mandatperiod gällande ett mera jämlikt liv för de människor som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. Ordförande för Monika-Naiset förbundet Olga Silfver ledde för sin del in paneldeltagarna på en diskussion om delaktighet och frågade paneldeltagarna vad de skulle göra för att förbättra delaktigheten för de kvinnor som immigrerat till Finland och lyfta fram deras kompetens och sakkunskap.

I diskussionen deltog Eva Biaudet (SFP), Anita Hellman (SDP), Veronika Honkasalo (Vänsterförbundet), Pihla Keto-Huovinen (Samlingspartiet), Päivi Mononen-Mikkilä (Centern) och  Amanda Pasanen (Gröna). Samtliga nuvarande riksdagspartier var inbjudna till diskussionen.

Hela paneldiskussionen finns som inspelning på diskrimineringsombudsmannens YouTube-kanal: Oodi yhdenvertaisuudelle -paneldiskussion.
 

24.03.2023