Hyppää sisältöön

Oodi yhdenvertaisuudelle -paneelissa keskusteltiin yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saamelaisten oikeuksien edistämisestä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti maaliskuun alussa vaalipaneelin yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusteemoista. Jani Toivolan luotsaamassa paneelissa keskusteltiin yhdenvertaisuuden edistämisestä, nuorten hyvinvoinnin parantamisesta, rasismin ja syrjinnän torjumisesta, esteettömyyden parantamisesta sekä alkuperäiskansaoikeuksista. Panelistit esittivät keskustelussa myös ehdotuksensa yhdenvertaisuutta edistäviksi hallitusohjelmakirjauksiksi.

Paneelin osallistujat ottivat keskustelussa kantaa muun muassa saamelaiskäräjälain uudistamiseen. Kaikki panelistit vastasivat pienen miettimisen jälkeen kyllä, kun heiltä kysyttiin, olisivatko he hyväksyneet helmikuussa kaadetun saamelaiskäräjälain sisältöisen lain eduskunnassa. Myös sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman ja uuden rasismin vastaisen toimintaohjelman laatimiselle paneelista yksimielinen tuki.

Vaalikeskustelussa kuultiin myös paneelin osallistujien vastaukset järjestöjen edustajien kysymyksiin. Seta ry:n puheenjohtaja Pekka Rantala kysyi panelisteilta mikä on heidän tärkein tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisemman elämän puolesta. Monika-Naiset liiton puheenjohtaja Olga Silfver taas johdatti panelistit keskustelemaan osallisuudesta ja kysyi panelisteilta, mitä he tekisivät maahan muuttaneiden naisten osallisuuden parantamiseksi ja osaamisen ja asiantuntijuuden esille tuomiseksi.

Tilaisuudessa olivat keskustelemassa Eva Biaudet (RKP), Anita Hellman (SDP), Veronika Honkasalo (Vasemmistoliitto), Pihla Keto-Huovinen (Kokoomus), Päivi Mononen-Mikkilä (Keskusta) ja Amanda Pasanen (Vihreät). Keskusteluun kutsuttiin osallistumaan kaikki nykyiset eduskuntapuolueet.

Koko paneelikeskustelu löytyy tallenteena yhdenvertaisuusvaltuutetun YouTube-kanavalta: Tallenne Oodi yhdenvertaisuudelle -paneelikeskustelusta.

Miltä näyttäisi Oodi yhdenvertaisuudelle -hallitusohjelma?

Panelistit saivat tehtäväkseen valmistella paneeliin hallitusohjelmakirjauksen, jonka tuli vastata seuraavaan kysymykseen: Miten erityisesti etnisten vähemmistöjen ja vammaisten ihmisten osallisuutta parannetaan Suomessa tulevien neljän vuoden aikana?

Kokosimme ehdokkaiden valmistelemista kirjauksista Oodi yhdenvertaisuudelle -hallitusohjelman. Hallitusohjelmaan kirjattaisiin muun muassa anonyymin rekrytoinnin pilotointi maanlaajuisesti, yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin vahvistaminen päätöksenteossa sekä ulkomaalaislainsäädännön uudistaminen ihmisoikeusperustaisesti.

Kokonaisuudessaan panelistien ehdotuksista koottu hallitusohjelma näyttäisi tältä: 

 1. Valtioneuvosto toteuttaa toimenpiteet, joilla edistetään yhdenvertaisuutta sekä erityisesti etnisten vähemmistöjen ja vammaisten osallisuutta julkisessa hallinnossa. Arvioidaan rekrytoinnin rakenteita syrjivien esteiden purkamiseksi jokaisella hallinnon alalla. Tehdään yhdenvertaisuusarviointi ja arvioidaan toimenpiteiden tuloksia loppukaudella.
 2. Vammais- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa jokaisella hallinnon tasolla. 
 3. Viharikosten tunnistamista ja niihin puuttumista helpotetaan. 
 4. Laaditaan demokratiaohjelma, joka sisältää toimia demokratian ja osallisuuden vahvistamiseksi.
 5. Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia lisätään kaikissa väestöryhmissä ja kansalaisyhteiskunnan toimivuus ja toimintaedellytykset turvataan.
 6. Syrjinnästä raportointia helpotetaan.
 7. Uuden vammaispalvelulain käytännön toteutumista seurataan aktiivisesti. On erityisen tärkeää, että vammaisia henkilöitä yhtenäisenä ryhmänä kohtelemisen sijasta päästään yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioonottamiseen, osallisuuteen ja voimaannuttamiseen.
 8. Anonyymi rekrytointi ulotetaan pilottina koko Suomeen ja tehdään näkyväksi mahdollisuudeksi vähentää syrjintää työmarkkinoilla.
 9. Digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla suunnataan lisäresursseja.
 10. Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä rasismiin, syrjintään ja ennakkoluuloihin puuttuminen huomioidaan läpileikkaavana tavoitteena kaikissa hallituksen toimissa ja poikkihallinnollisesti.
 11. Julkisella sektorilla otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi.
 12. Varmistetaan, että maahan muuttaneilla ihmisillä on mahdollisuus riittävään kielikoulutuksen ja Suomeen tulevat ihmiset saavat tarpeellisen infon myös omalla kielellään.
 13. Vahvistetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun resursseja syrjintätapausten käsittelyn turvaamiseksi ja tehostamiseksi.
 14. Suomeen muodostetaan kansallinen vammaisstrategia ja perustetaan vammaisasiavaltuutetun toimi.
 15. Kotoutumiskoulutus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen.
 16. Ulkomaalaislainsäädäntö uudistetaan ihmisoikeusperustaisesti.
 17. Vammaisten lasten koulupolku turvataan: kehitysvammaisille lapsille turvataan pidennetty esiopetus ja peruskouluihin tulee varata rahaa ja resursseja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen tukemiseen. Peruskoulun jälkeen tarjotaan kehitysvammaisille oppilaille tarpeeksi opetuspaikkoja, jotta jokaisella nuorella on oikeus myös jatko-opintoihin.
 18. Opettajien osaamista vahvistetaan koko koulupolun aikana, jotta kehitysvammaisten lasten eritystarpeet tulee tunnistetuiksi ja huolehditaan siitä, että oppimateriaalit ovat saavutettavassa muodossa ja selkokielellä.
 19. Etnisten vähemmistöjen ja vammaisten ihmisten osallisuutta parannetaan suunnitelmallisesti toimenpideohjelmilla, joita laaditaan tutkittuun tietoon perustuen ja osallistavasti. Nämä osallisuusohjelmat sisältävät konkreettisia toimenpiteitä, joiden toimeenpanoon varataan riittävät resurssit, ja joita seurataan systemaattisesti. Toimeenpanoa tuetaan myös eri toimialoille räätälöidyillä koulutuskokonaisuuksilla ja ohjeistuksilla.

Paneelin tallenteessa keskustelu hallitusohjelmakirjauksista alkaa kohdassa 1:40:30: Tallenne Oodi yhdenvertaisuudelle -paneelikeskustelusta.

24.03.2023