Hoppa till innehåll

Materialet på webbplatsen jagärantirasist.fi är viktigt för det antirasistiska arbetet

Webbplatsen jagärantirasist.fi har diskuterats i medierna och även diskrimineringsombudsmannen har fått förfrågningar om webbplatsen. Den aktuella webbplatsen har byggts upp inom ramen för kampanjen Jag är antirasist, som justitieministeriet samordnade och där diskrimineringsombudsmannen var projektpartner. Den aktiva projektperioden tog slut i februari 2022. Webbplatsen förvaltas av justitieministeriet och senaste vecka avlägsnade justitieministeriet webbplatsen.

Diskrimineringsombudsmannens byrå var inte med och fattade beslutet om att webbplatsen ska avlägsnas och diskrimineringsombudsmannen kände inte till att man hade för avsikt att avlägsna webbplatsen. Diskrimineringsombudsmannens byrå anser att det i samförstånd med justitieministeriet hade överenskommits att det material som sammanställts under kampanjen ska ligga kvar som en del av den likabehandling.fi webbplats som justitieministeriet förvaltar över. 

Diskrimineringsombudsmannen hoppas att webbplatsens material så snabbt som möjligt igen ska finnas tillgängligt. Materialet på webbplatsen är viktigt för det antirasistiska arbetet och det sammanställda materialets betydelse har under inga omständigheter minskat, trots att den aktiva kampanjperioden är slut. 

Webbplatsen jagärantirasist.fi sammanställdes under den av justitieministeriet samordnade kampanjen Jag är antirasist. På webbplatsen fanns det bland annat en antirasistisk ordlista och information om antirasism samt hur var och en genom sitt eget agerande kan ingripa i rasism.

13.07.2023