Hyppää sisältöön

Olenantirasisti.fi -sivuston materiaali on tärkeää rasisminvastaiselle työlle

Mediassa on keskusteltu olenantirasisti.fi -verkkosivusta, ja myös yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tullut kyselyitä sivustosta. Kyseinen verkkosivusto on rakennettu osana oikeusministeriön koordinoimaa Olen antirasisti -kampanjaa, jossa yhdenvertaisuusvaltuutettu oli hankekumppani. Aktiivinen kampanja-aika päättyi helmikuussa 2022. Sivusto on oikeusministeriön hallinnoima ja oikeusministeriö on poistanut sivuston viime viikolla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei ollut tekemässä päätöstä sivuston poistamisesta, eikä yhdenvertaisuusvaltuutetulla ollut tietoa siitä, että sivusto ollaan poistamassa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto katsoo, että yhteisymmärryksessä oikeusministeriön kanssa on sovittu, että kampanjan aikana koottu materiaali jätetään osaksi oikeusministeriön hallinnoimaa yhdenvertaisuus.fi -verkkosivustoa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, että sivuston materiaali saadaan mahdollisimman pian takaisin käyttöön. Sivuston materiaali on tärkeää antirasistiselle työlle, eikä kootun materiaalin merkittävyys ole missään nimessä vähentynyt, vaikka kampanjan aktiivinen aika on päättynyt.

Olenantirasisti.fi-verkkosivusto koottiin oikeusministeriön koordinoiman Olen antirasisti -kampanjan aikana. Verkkosivuilla oli muun muassa antirasistinen sanasto ja tietoa antirasismista sekä siitä, miten kukin voi puuttua rasismiin omalla toiminnallaan.

Päivitys uutiseen 20.7.2023: Oikeusministeriö on palauttanut Olen antirasisti -kampanjan materiaalit verkkoon. Materiaalit löytyvät täältä: Olen antirasisti -kampanja.

13.07.2023