Hoppa till innehåll

Kriterierna för blodgivning blir mer jämlika: Avstängningen från blodgivning för män som har sex med män slopas

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas nya föreskrift om blodtjänstverksamhet träder i kraft 1.10.2023. Lämplighetskriterierna för blodgivning har ändrats genom att slopa den temporära avstängningen från blodgivning för män som har sex med män. Diskrimineringsombudsmannen ser ändringen som väldigt viktig ur perspektivet för likabehandling och icke-diskriminering. 

Fimea har utfärdat en ny föreskrift om blodtjänstverksamhet. Föreskriften träder i kraft 1.10.2023. Blodtjänsten ska implementera ändringen inom tre månader. Den största ändringen i föreskriften handlar om lämplighetskriterierna för blodgivning. I den nya föreskriften har lämplighetskriterierna ändrats genom att slopa den temporära avstängningen från blodgivning för män som har sex med män. Detta innebär att en man som lever i ett stadigvarande och monogamt förhållande med en annan man inte längre förbjuds att ge blod.

Framöver är karenspraxisen för sex mellan män densamma som för sex mellan män och kvinnor och sex mellan kvinnor. Hittills har män temporärt avstängts från blodgivning i fyra månader från tidpunkten för sexuell kontakt med en man. Denna avstängning slopas alltså nu och i fortsättningen kommer endast sex med en ny, utbytt eller flera sexpartner att medföra en temporär blodgivningsförbud på fyra månader.

Diskrimineringsombudsmannen anser att Fimeas tidigare föreskrift om blodgivning ställde manliga par i en ojämlik ställning och var problematisk ur perspektivet för diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i och med att särbehandlingen grundade sig på sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen och flera civilsamhällsaktörer har sedan flera år arbetat för den ändring som nu träder i kraft. Ändringen är ett betydande framsteg ur perspektivet för likabehandling.

- Slopandet av blodgivningsförbudet på grund av sex mellan män är en mycket viktig ändring som vi väntat på länge. Blodgivningsförbudet var problematiskt ur perspektivet för likabehandling och upprätthöll fördomar mot homo- och bisexuella män. Vi har tillsammans med olika civilsamhällsaktörer arbetat för denna ändring sedan länge och vi är väldigt glada för att ändringen nu träder i kraft, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Diskrimineringsombudsmannen påpekar att det är viktigt ur perspektivet för likabehandling att lämplighetskriterierna för blodgivning och Blodtjänstens övriga praxis granskas regelbundet. Enligt diskrimineringslagen är myndigheterna skyldiga att främja likabehandling. Myndigheterna, i detta fall Fimea, ska bedöma hur likabehandling i praktiken uppnås i deras verksamhet och vidta aktiva åtgärder för att främja likabehandling. 

29.09.2023