Hyppää sisältöön

Verenluovutuksen kriteerit muuttuvat yhdenvertaisemmiksi: Miesten välisestä seksistä aiheutuva verenluovutuskielto poistuu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uusi määräys veripalvelutoiminnasta tulee voimaan 1.10.2023. Verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä on muutettu siten, että miesten välisestä seksistä aiheutuva väliaikainen verenluovutuskielto on poistettu määräyksestä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää muutosta erittäin tärkeänä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta. 

Fimea on antanut uuden määräyksen veripalvelutoiminnasta, joka tulee voimaan 1.10.2023. Veripalvelulla on kolme kuukautta aikaa ottaa muutos käytäntöön. Keskeisin muutos määräyksessä koskee verenluovutuksen soveltuvuuskriteereitä. Uudessa määräyksessä on muutettu verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että miesten välisestä seksistä aiheutuva väliaikainen verenluovutuskielto on poistettu. Tämä tarkoittaa sitä, että seksin harjoittaminen vakituisessa parisuhteessa ei aiheuta enää verenluovutuskieltoa, kun kyseessä on kahden miehen muodostama parisuhde.

Miesten väliseen seksiin liittyvä varoaikakäytäntö on jatkossa sama kuin miesten ja naisten välisessä seksissä sekä naisten välisessä seksissä. Tähän asti miehillä on ollut neljän kuukauden väliaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin harrastamisen jälkeen. Tämä verenluovutuskielto siis poistuu ja jatkossa vain seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaa henkilölle neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että Fimean aiempi määräys verenluovutuskielloista asetti miesparit eriarvoiseen asemaan ja oli ongelmallinen yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon näkökulmasta, sillä eriarvoinen kohtelu perustui seksuaaliseen suuntautumiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja monet kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat työskennelleet jo useiden vuosien ajan nyt voimaantulevan muutoksen eteen. Muutos on merkittävä edistysaskel yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

- Miesten välisestä seksistä aiheutuvan luovutuskiellon poistaminen on erittäin tärkeä ja pitkään odotettu muutos. Luovutuskielto oli ongelmallinen yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja se on ylläpitänyt ennakkoluuloja homo- ja bimiehiä kohtaan. Olemme yhdessä useiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa tehneet töitä tämän muutoksen eteen jo pitkään ja iloitsemme, että muutos astuu nyt voimaan, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä sekä veripalvelun käytäntöjä myös laajemmin on tärkeää tarkastella säännöllisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Viranomaisilla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, joten viranomaisten, kuten tässä tapauksessa Fimean, on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista käytännössä ja toimittava aktiivisesti yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

29.09.2023